ESA BIC Polska uruchomiony

0

Inkubator przedsiębiorczości ESA BIC Polska rozpoczyna działalność.

Autorem artykułu jest Pan Sławomir Nichczyński – serdecznie dziękujemy!

W stolicy Polski w dniu 18 stycznia 2023 r. w Brain Embassy Czackiego zainaugurowano działalność ESA BIC Polska. Jest to największa sieć inkubatorów kosmicznych w Europie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w powstanie inkubatora oraz liczni goście, głównie młodzi przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem swojego biznesu w sektorze kosmicznym. Przypomnijmy, że ESA BIC Polska jest 26. kosmicznym inkubatorem start-upów w Europie.

Wydarzenie otworzył Pan Paweł Pacek reprezentujący ESA BIC a także Agencję Rozwoju Przemysłu, która koordynowała powstanie inkubatora w Polsce. Dr hab. Grzegorz Brona m.in. były Prezes POLSA, przedstawił w ciekawym wystąpieniu historię swojego biznesu oraz możliwości rozwoju sektora kosmicznego. Oficjalne wydarzenie w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii otworzyła Pani Marta Kolibabska – naczelnik wydziału polityki kosmicznej MRiT oraz Pan Michał Wierciński – Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas wydarzenia odbyła się rozmowa moderowana przez Michała Chwieduka – szefa polskiego ESA BIC z przedstawicielami innych inkubatorów z Austrii, Węgier i Czech. Michał Chwieduk opowiedział następnie o historii powstawania ESA BIC Polska oraz przedstawił możliwości inkubacji dla przyszłych beneficjentów. ESA BIC Polska będzie miał siedziby w dwóch lokalizacjach – Warszawie i Rzeszowie. Celem oddziału w Warszawie jest inkubacja 5 start-upów rocznie, a oddziału w Rzeszowie 2 start-upów rocznie – powiedział Chwieduk. Najbliższe terminy naborów do inkubatora to 14 kwietnia i 6 października tego roku. Głos zabrali również przedstawiciele partnerów wspierających ESA BIC Polska – Pani Magdalena Jabłońska z MIT Enterprise Forum CEE oraz Pan Michał Rzucidło z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na koniec wydarzenia, które było okazją do nawiązania nowych kontaktów dla przedsiębiorców, zrobiono wspólne zdjęcie osobom zaangażowanym w działalność i powstanie ESA BIC w Polsce.

2021 i 2022 rok w przygotowaniu ESA BIC Polska / Credits – Sławomir Nichczyński

Głównym celem ESA BIC-ów jest wspieranie przedsiębiorców z pomysłami biznesowymi związanymi z przemysłem i usługami kosmicznymi, a tym samym tworzenie i rozwijanie start-upów związanych z ta branżą w całej Europie. Wszystkie ESA BIC są zarządzane przez lokalnych liderów, którzy łączą swoje ESA BIC z lokalnym przemysłem, uniwersytetami, organizacjami badawczymi, rządem i społecznościami inwestorów, jednocześnie utrzymując silne powiązania regionalne i krajowe. To sprawia, że ​​ESA BIC są bardzo dobrze osadzone w lokalnych społecznościach tworząc jednocześnie miejsce dla rozwoju wszelkich innowacji i biznesu związanych z branżą kosmiczną.

Pakiet usług oferowanych przez ESA BIC dla startupów, w ciągu maksymalnie dwóch lat inkubacji, przedstawia się następująco:

  • bezzwrotne finansowanie do 50 000 EURO na rozwój produktu i prawa własności intelektualnej
  • wsparcie techniczne – do 80 h porad ekspertów
  • wsparcie rozwoju biznesu i mentoring przez ekspertów – do 50 h
  • wsparcie finansowe i administracyjne (powierzchnia biurowa)
  • doradztwo prawne – do 10 h
  • prawo do używania marki ESA BIC
  • dostęp do międzynarodowej sieci społeczności ESA BIC.

Aby zostać przyjętym do inkubacji w ESA BIC, wnioskodawca musi przedstawić pomysł na biznes, który wykazuje ścisły związek z kosmosem, a ocena tego elementu będzie opierała się na głównych cechach przedsięwzięcia. W związku z tym, iż innowacje zwykle prowadzą do nowych rodzajów technologii i zastosowań, które wykraczają poza zakres powszechnie proponowanych pomysłów, może się zdarzyć, że na późniejszym etapie Wnioskodawca będzie musiał przedstawić więcej potrzebnych informacji do oceny faktycznego powiązania pomysłu z szeroko rozumianym kosmosem.

Powstanie ESA BIC Polska – 18.01.2023 / Credits – Sławomir Nichczyński

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Sławomirowi Nichczyńskiemu za przesłany artykuł.

(SN)

Comments are closed.