Dane z satelitów ICEYE wesprą europejską kontrolę nad morzami

0

Współpraca pomiędzy ICEYE a EMSA.

W pierwszej dekadzie grudnia br. polsko-fińskie przedsiębiorstwo ICEYE poinformowało o podjęciu współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Morskiego (ang. European Maritime Safety Agency – EMSA). Radarowe zobrazowania operatora największej na świecie konstelacji komercyjnych satelitów SAR wspomogą różne aspekty nadzoru i monitorowania operacji morskich.

EMSA jest agencją Unii Europejskiej. Działa od 2002 r., a jej siedzibą jest Lizbona. Jej główne zadania obejmują wysiłki na rzecz zmniejszania liczby wypadków na morzu, redukcję ilości zanieczyszczeń dostających się do ekosystemu ze statków oraz minimalizację liczby ofiar śmiertelnych na morzu. Agencja m.in. wspiera Komisję Europejską w zakresie przygotowania i implementacji unijnego prawa dotyczącego bezpieczeństwa morskiego.

Kontrakt podpisany przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Morskiego z firmą ICEYE to w istocie zawarta na wieloletni okres umowa ramowa. Dzięki niej na przestrzeni najbliższych lat zobrazowania radarowe od polsko-fińskiego dostawcy będą umacniać wsparcie operacyjne dla
szerokiego grona europejskich organizacji, które korzystają z owoców usług obserwacji Ziemi dystrybuowanych przez EMSA.

„Zdjęcia z przestrzeni kosmicznej stanowią doskonałe narzędzie do szybkiego, wydajnego i skutecznego wspierania reagowania na katastrofy morskie i działań naprawczych, a także do egzekwowania unijnych przepisów morskich i wspomagania władz lokalnych” – powiedział Pekka
Laurila, współzałożyciel i dyrektor ds. strategii ICEYE.

Satelity tego operatora mogą pozyskiwać obrazy dużych obszarów morskich lub też znacznie bardziej szczegółowe zobrazowania obiektów takich jak statki lub infrastruktura związana wytwarzaniem produktów naftowych. Dzięki wykorzystaniu radarów z syntetyczną aperturą (ang. Synthetic Aperture Radar – SAR) sensory te mogą pozyskiwać zobrazowania zarówno w dzień, jak i w nocy, bez względu na zachmurzenie. Zapewnia to klientom możliwość stałego monitorowania zmian zachodzących na
powierzchni Ziemi. Na mocy podpisanego kontraktu agencja EMSA zyskuje więc dostęp do efektywnego narzędzia dla lepszego wsparcia odpowiednich organów krajowych państw członkowskich UE chociażby w zakresie strzeżenia bezpieczeństwa swoich morskich wybrzeży.

(ICEYE)

Comments are closed.