2022 YG – quasi-księżyc Ziemi?

0

Ciekawa orbita obiektu 2022 YG.

Planetoida o oznaczeniu 2022 YG krąży w pobliżu Ziemi od 1961 roku. Jest to zatem obiekt “koorbitalny” lub też quasi-satelitę Ziemi.

W 2016 roku odkryto planetoidę o oznaczeniu 2016 HO3. Jest to tak zwany “pseudo-księżyc” (lub quasi-satelitę) – nie krąży on dookoła Ziemi, ale okołosłoneczna orbita 2016 HO3 jest kształtowana przez naszą planetę. Ta orbita 2016 HO3 nie jest “wieczna” – obiekty tego typu w perspektywie od kilkunastu do kilkuset lat zmieniają swoją orbitę i oddalają się od Ziemi.

Kolejnym quasi-księżycem naszej planety prawdopodobnie jest 2022 YG. Ten obiekt został znaduje się w pobliżu Ziemi od 1961 do około 2181 roku. Z perspektywy nieruchomej Ziemi ruch 2022 YG wygląda obecnie następująco:

Orbity obiektów takich jak 2022 YG nie są bardzo stabilne. W przypadku 2022 YG za około 150 lat wpływy grawitacyjne Słońca i innych planet “wypchną” tę planetoidę z okolic Ziemi. Oczywiście, dalsze obserwacje ruchu tej planetoidy będą potrzebne, by określić moment “ucieczki” z okolic Ziemi.

Inne spojrzenie na ruch 2022 YG / Credits – aresmars2003

Średnica 2022 YG jest szacowana na 15-30 metrów. Jest to mały obiekt, na który wpływa wiele sił, w tym niegrawitacyjnych – np. przyjmowanie i oddawanie ciepła słonecznego. Z tego też powodu trudno wyznaczyć długoterminowo orbitę 2022 YG. Niemniej jednak może to być ciekawy obiekt do przelotu do małej misji satelitarnej!

(JPL)

Comments are closed.