Konkurs myEUspace

0

Druga edycja ciekawego konkursu.

Rusza druga edycja unijnej inicjatywy, w której do wygrania jest łącznie aż 1 000 000 euro. Organizowany przez EUSPA (Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego) konkurs myEUspace kierowany jest do startupów i przedsiębiorców, którzy mają pomysł lub gotowe rozwiązanie, takie jak aplikacja mobilna, produkt z obszaru wearables czy produkt robotyczny, wykorzystujące dane satelitarne. Aby przystąpić do konkursu nie trzeba specjalizować się w branży kosmicznej. Zgłoszenia przyjmowane są w ramach trzech różnych ścieżek konkursowych dostosowanych do stopnia rozwoju projektu.

W ramach unijnej polityki kosmicznej Unia Europejska rozwija dwa główne programy kosmiczne: globalny system nawigacji satelitarnej Galileo oraz system obserwacji Ziemi Copernicus. Dane satelitarne pochodzące z tych programów są szeroko dostępne do bezpłatnego użytku, a lista obszarów, w których zastosowanie mają produkty oparte na nich obejmuje praktycznie każdą gałąź gospodarki. Udowodnili to uczestnicy poprzedniej edycji konkursu. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. aplikacja do zrównoważonego rolnictwa precyzyjnego, platforma zwiększająca bezpieczeństwo na drogach dzięki wykorzystaniu danych nawigacyjnych i obserwacji Ziemi oraz rozwiązanie do automatycznego monitorowania osiadania gruntu na placach budowy.

Celem konkursu myEUspace jest promocja przełomowych rozwiązań, które łączą w sobie zaawansowane technologie, nowatorskie pomysły i ogromny potencjał drzemiący w danych pochodzących z kosmosu. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych:

  • Space My Life – rozwiązania konsumenckie, takie jak aplikacje mobilne, przedmioty typu wearables (smartwatche, inteligentne okulary, fitness trackery itp.) drony lub urządzenia robotyczne stanowiące odpowiedź na główne wyzwania społeczne w obszarach tematycznych takich, jak zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona obywateli, gry i rozrywka, sport i fitness oraz turystyka
  • Our Green Planet – odkrywcze rozwiązania odpowiadające na wyzwania ochrony środowiska i zrównoważonego życia, które przyczyniają się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, jak również narzędzia wspomagające zieloną transformację przedsiębiorstw
  • Dive in Deep Tech – innowacyjne rozwiązania łączące dane pochodzące z programów kosmicznych EU z wysokimi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), technologie kwantowe (obliczeniowe, sensoryczne, symulacyjne, szyfrujące, itp.), blockchain, metaverse oraz rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality (AR) / Mixed Reality (MR) / Virtual Reality (VR).

Pula nagród w wysokości 1 000 000 euro dla najlepszych aplikacji ma zachęcić innowatorów do zgłoszeń, ale zdaniem organizatorów zastrzyk finansowy to tylko jedna z korzyści udziału w konkursie.

– Oprócz finansowania najlepszych pomysłów oferujemy również wsparcie techniczne i biznesowe naszych ekspertów – przekonuje Justyna Redełkiewicz, kierownik sekcji Consumer Solutions, Market and Technology w EUSPA. Na przestrzeni ostatnich lat EUSPA stworzyła imponujący ekosystem startupów i organizacji wykorzystujących na co dzień dane satelitarne. Budujemy społeczność, która oprócz pionierskich pomysłów o wysokim potencjale rynkowym dzieli się swoim doświadczeniem inspirując się wzajemnie. Wiemy od samych uczestników pierwszej edycji myEUspace, że jest to dla nich ogromna wartość – dodaje.

W zależności od stopnia zaawansowania projektu do konkursu można przystąpić na trzy sposoby. W ramach Ścieżki zgłoszenie pomysłu przyjmowane są prezentacje idei w fazie teoretycznej wraz z opisem praktycznego wykorzystania pomysłu przy uwzględnieniu potrzeb klienta i problemów, jakie dany pomysł rozwiązuje. Pomysły w ramach tej ścieżki można zgłaszać do 30 listopada 2022.

Ścieżka zgłoszenie prototypu obejmuje projekty na etapie prototypu lub wersji beta, które zostały już przetestowane w odpowiednim środowisku. Aplikując w ramach tej ścieżki konieczne jest przygotowanie opisu praktycznego wykorzystania rozwiązania, potrzeb klienta oraz propozycji wartości (value proposition). Termin składania zgłoszeń w ramach tej ścieżki mija 10 lutego 2023.

Ścieżka zgłoszenie produktu dotyczy rozwiązań, które są gotowe do komercjalizacji lub już funkcjonują na rynku. Podobnie jak w powyższym przypadku, zgłoszenie powinno zawierać przykład praktycznego wykorzystania produktu, opis potrzeb klienta oraz propozycję wartości. Zgłoszenia w ramach tej ścieżki przyjmowane są do 25 kwietnia 2023.

Wszystkie projekty oceniane będą pod kątem innowacyjności i poziomu technologicznego, potencjału rynkowego, wykonalności i zdolności operacyjnej oraz wykorzystania danych pozyskiwanych z przestrzeni kosmicznej. Zwycięzcy wszystkich ścieżek zostaną zaproszeni na Dzień Przedsiębiorczości EUSPA 1 czerwca 2023 roku, gdzie będą mieli okazję zaprezentować swoje rozwiązania przed jury konkursu i zaproszonymi gośćmi.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, terminy aplikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie organizatora: https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition.

– – –

O EUSPA

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) zapewnia bezpieczne europejskie usługi nawigacji satelitarnej, promuje komercjalizację danych i usług Galileo, EGNOS i programu Copernicus oraz koordynuje przyszły program rządowej łączności satelitarnej GOVSATCOM. EUSPA odpowiada za akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego. Wspierając rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz współpracując z całą unijną społecznością kosmiczną, EUSPA przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej obywateli, wzmacniając jednocześnie jej autonomię i odporność.

Organizowany przez EUSPA konkurs myEUspace to jeden z głównych projektów inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą CASSINI skierowanej do startupów, przedsiębiorców i organizacji i firm z sektora MŚP.

Comments are closed.