World Space Week Wrocław 2022 – rola kobiet w nauce i inżynierii

0

Zapraszamy na konferencję World Space Week Wrocław, która odbędzie się w dniach 1-2 października 2022 we Wrocławiu.

1. O wydarzeniu – liczby, historia 

World Space Week Wrocław to ogólnopolskie wydarzenie popularyzacyjno-edukacyjne kierowane do szerokiego grona odbiorców,  odbywające się we Wrocławiu od roku 2017. Trzy pierwsze edycje miały formułę stacjonarną,  z udziałem max. 3 500 uczestników, dwie pozostałe hybrydową – zamkniętą, w których udział wzięło przeszło 10 000 uczestników.  Choć wydarzenie wpisuje się w ogólnoświatową inicjatywę World Space Week, organizatorzy mają na nią własny pomysł i co roku  dostosowują tematykę do zagadnień aktualnych dla Polski. Formułą stacjonarna, jej złożoność i dostosowanie do szerokiego odbiorcy  przyniosły wydarzeniu ogromną popularność i uznanie.  

Strona internetowa: www.worldspaceweek.pl 

2. Opis i cele projektu 

Szósta edycja World Space Week Wrocław będzie poświęcona zagadnieniom związanym z dorobkiem kobiet  w naukach ścisłych i inżynierii. Wydarzenie odbędzie się w stacjonarnej z elementami transmisji.  

Termin: 1-2 października 2022 r.  

Miejsce: Concordia, Wyspa Słodowa 7, Wrocław 

W ciągu dwóch dni konferencji (sobota-niedziela) odbędzie się szereg prelekcji, paneli dyskusyjnych, sesji aktywizujących dla uczestników, a także spotkań w kuluarach.  

Powrócimy do stosowanej przez nas w latach wcześniejszych formuły interdyscyplinarności: połączenia konferencji ze strefą rodzinną,  spotkaniami autorskimi oraz przestrzenią do nawiązywania kontaktów i współpracy (strefą networkingową).  

Celem konferencji jest ukazanie dorobku naukowo-technologicznego Polek i Polaków, inspirując tym samym dziewczęta  i chłopców do podjęcia ścieżek kariery w obszarze nauk ścisłych i inżynieryjnych. Wydarzenia towarzyszące mają na celu  wzmocnienie przekazu konferencji, a także szerzenie znaczenia i atrakcyjności nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Celem  wydarzenia jest ponadto wsparcie procesu tworzenia kadry dla sektora naukowego i technologicznego, szczególnie dynamicznie  rozwijającego się sektora kosmicznego w Polsce.  

Wydarzenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, pasjonatów, a także całych rodzin, oraz  profesjonalistów. Wstęp wolny, po wcześniejszej rejestracji:  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dr Aleksandra Bukała (POLSA), dr Olga Malinkiewicz (Saule Technologies), prof.  Agnieszka Zalewska IFJ PAN (była przewodnicząca rady naukowej CERN) – online, prof. Sara Seager (MiT, NASA) – online, prof. Andrzej  Dragan, dr Anna Fogtman (ESA), Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego), Wiktor Niedzicki, reprezentacja CBK PAN, dr  Anna Chrobry i inni.

3. Elementy wydarzenia 

World Space Week Wrocław będzie składał się z elementów: 

Konferencja popularnonaukowa 

Prelekcje niezwykłych kobiet i mężczyzn, którzy tworzą polską i światową naukę i technologie. 

Panele dyskusyjne i przestrzeń do rozmowy z publicznością. Powrócimy do stosowanej przez nas w latach wcześniejszych formuły dyżuru gości specjalnych – czasu zarezerwowanego wyłącznie na swobodne rozmowy z uczestnikami.  

Strefa „networkingowa”  

Przestrzeń integracyjna dla doświadczonych naukowców, inżynierów, specjalistów oraz młodych naukowców, studentów, czy uczniów. Sekwencyjnie na małej scenie będą występować reprezentanci instytutów naukowych, firm technologicznych oraz kół  studenckich i naukowych drużyn szkolnych. W trefie tej odbędzie się ponadto szereg paneli dyskusyjnych, szkoleń i sesji mentorskich prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju. 

W przestrzeni tej będzie odbywała się aktywna integracja doświadczonych środowisk z początkującymi, dając obydwu szansę do wspólnego rozwoju i współpracy. 

Strefa warsztatowo-pokazowa 

Strefa rodzinna złożona ze stanowisk warsztatowych i pokazowych instytucji, kół studenckich, wydawnictw naukowych/ popularnonaukowych, firm warsztatowych oraz NGO. W strefie tej dzieci i rodzice będą mogli odkrywać tajniki nauki, doświadczać i majsterkować. Będzie można także spotkać się z autorami popularnych książek dla dzieci i dorosłych. 

4. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy: 

  • Stowarzyszenie WroSpace 
  • Polska Agencja Kosmiczna 
  • Fundacja Empiria i Wiedza 
  • Bank Gospodarstwa Krajowego 
  • Fundacja BOŚ 
  • Gmina Wrocław 
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN 
  • ESERO PL 
  • Centrum Nauki Kopernik 
  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne 

(Wrospace)

Comments are closed.