Raporty dotyczące rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

0

Jak aktywne są zagraniczne podmioty w polskim sektorze kosmicznym? Które z domen technologicznych ESA są nauczane na polskich uniwersytetach? Jakie przedmioty uczelniane są rekomendowane dla potrzeb krajowej branży kosmicznej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w trzech raportach, przygotowanych dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji  przemysłu lotniczo-kosmicznego.

Działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego koncentrują się wokół wspierania podmiotów sektora we współpracy, pozyskiwaniu wiedzy na temat ich potrzeb, oraz wpływie na kształtowanie zasobów kompetencji.

Na zlecenie Rady, eksperci z gdańskiej firmy Blue Dot Solutions przygotowali trzy raporty dotyczące rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Materiały opublikowano w postaci trzech dokumentów.

Credits - Sektorowa Rada Kompetencji przemyły lotniczo-kosmicznego
Okładka studium pt. “Domeny technologiczne
Europejskiej Agencji Kosmicznej,
a kierunki uczelniane w Polsce” / Credits – Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego

Domeny technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej, a kierunki uczelniane w Polsce.

  • Wśród kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie zidentyfikowano 23 kierunki odwołujące się do kosmosu lub astronomii.
  • Kierunki takie prowadzone są na 24 wiodących uczelniach wyższych w największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Zielonej Górze, Rzeszowie, Toruniu, Gliwicach, Dęblinie i Opolu.
  • Na początku 2022 roku kosmiczne kierunki studiów w Polsce należały do kilku dyscyplin naukowych i pokrywały wszystkie 26 domeny technologiczne zidentyfikowane przez ESA. Zauważono, że największe pokrycie miały tylko 3 domeny związane z mechanizmami, automatyką i robotyką oraz materiałami.
Okładka studium pt. “Zestawienie przedmiotów rekomendowanych dla
studiów odpowiadających na potrzeby sektora
kosmicznego w Polsce” / Credits – Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego

Zestawienie przedmiotów rekomendowanych dla studiów odpowiadających na potrzeby sektora kosmicznego w Polsce

  • Na potrzeby realizacji raportu zidentyfikowano 20 kosmicznych kierunków kształcenia oferowanych przez europejskie uczelnie wyższe.
  • Sześć kierunków wybrano z Wielkiej Brytanii, po dwa z Włoch i Szwecji, po jednym z Danii, Finlandii, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii i Holandii.
  • W raporcie zaproponowano listę efektów uczenia się dla trzech planów kształcenia tj.: elektroników, programistów, mechaników/mechatroników.
Okładka studium pt. "Udział zagranicznych podmiotów gospodarczych w Polskim rynku kosmicznym i ich wpływ na jego rozwój" / Credits - Sektorowa Rada Kompetencji przemyły lotniczo-kosmicznego
Okładka studium pt. “Udział zagranicznych podmiotów gospodarczych w Polskim rynku kosmicznym i ich wpływ na jego rozwój” / Credits – Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego

Udział zagranicznych podmiotów gospodarczych w Polskim rynku kosmicznym i ich wpływ na jego rozwój

  • Aktywność zagranicznych podmiotów w polskiej branży kosmicznej jest znaczna – autorzy raportu szacują, że ok. 39% wszystkich dostępnych funduszy od momentu wejścia Polski do struktur ESA udało się pozyskać podmiotom z zagranicznym kapitałem.
  • Z raportu wynika, że około 10% najbardziej aktywnych zagranicznych spółek w polskiej branży kosmicznej odpowiada za ok. 85% całej aktywności zagranicznych podmiotów w ramach projektów ESA.
  • Zagraniczne podmioty w polskiej branży kosmicznej często uczestniczą w większych międzynarodowych projektach w ramach ESA, których łączna wartość została oszacowana na blisko 5 miliardów EUR.

Raporty są dostępne na stronie Rady: http://rada-przemyslu-lot-kos.pl/raporty-z-badan

Raporty przygotowane zostały na zlecenie Thales Polska Sp. z o.o. w ramach projektu “Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(SRDKPL)

Comments are closed.