Ocena realizacji PSK – raport

0

Interesujący raport, podsumowujący aktualny stan realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.

W numerze 4/2022 czasopisma Ad Astra pojawił się raport pt “Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej”. Autorami tego raportu są mgr inż. Tomasz Noga i mgr Mariusz Kłoda.

W czerwcu 2021 informowaliśmy o raporcie Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) na temat stanu realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK). Według PSPA z 13 wskaźników założonych w PSK, do 2020 roku zrealizowano jedynie pięć, w tym jeden tylko częściowo.

Szerszy opis każdego z tych wskaźników znalazł się w w raporcie pt. “Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej”, który został opublikowany w numerze 4/2022 czasopisma Ad Astra. Ten numer można zobaczyć pod tym linkiem: https://adastra.im.edu.pl/numer-4-2022/

Autorzy raportu uważają, że PSK jest strategią realizowaną nieterminowo i/lub wybiórczo. Jest to z pewnością sytuacja, która wpływa na rozwój polskiej branży kosmicznej.

Warto tu zauważyć, że wskaźniki, które są niezrealizowane – m.in. podniesienie składki do ESA czy uruchomienie Krajowego Programu Kosmicznego (KPK) – są najważniejszymi i najbardziej złożonymi działaniami, które w założeniu powinny szeroko wspierać rozwój polskiego sektora kosmicznego. Z kolei zrealizowane wskaźniki – takie jak “utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego” czy też “program staży i praktyk w firmach kosmicznych” – można uznać bardziej za działania oddolne.

(AA)

Comments are closed.