EUSPA świętuje pierwsze 365 dni istnienia

0

Od momentu powstania Agencja UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) zwiększa dostęp do danych i usług kosmicznych UE nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Z nowym satelitą Galileo na Orbicie, kilkoma usługami nawigacji satelitarnej i wieloma nowymi w trakcie, pierwszy rok EUSPA jest przykładem jej misji łączenia przestrzeni kosmicznej z potrzebami użytkowników.


Poprzez przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament rozporządzenia w sprawie przestrzeni kosmicznej Unia Europejska wkroczyła na nową ścieżkę rozwoju. Dzięki dwóm nowoczesnym systemom nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS, najlepszemu na świecie systemowi obserwacji Ziemi (EO) Copernicus oraz powstającemu systemowi GOVSATCOM Unia Europejska może przeciwdziałać zmianie klimatu i stymulować gospodarkę cyfrową, przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności UE.

EUSPA korzysta z europejskich systemów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Stoi również na straży bezpiecznego programu kosmicznego Unii Europejskiej, zapewniając użytkowników końcowych, że dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej, od których są oni zależni, są bezpieczne i chronione. Agencja odgrywa kluczową rolę we wprowadzaniu na rynek danych i usług w ramach komponentów programu kosmicznego Unii Europejskiej. EUSPA zarządza również rozwojem centrów GOVSATCOM, które zapewnią bezpieczne i efektywne kosztowo rozwiązania komunikacyjne o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony rządowych misji, operacji i infrastruktury.

Z okazji pierwszej rocznicy istnienia EUSPA dzieli się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami:
• dwa nowe pionierskie serwisy w trakcie realizacji: usługa wysokiej dokładności i Galileo OSNMA;
• wprowadzenie do użytku nowego satelity Galileo zapewniającego użytkownikom końcowym dodatkową dokładność;
• publikacja sprawozdania dotyczącego rynku EO i GNSS – kompleksowego badania rynku prezentującego przedsiębiorcom i inwestorom tendencje rynkowe;
• 3,1 miliarda smartfonów z funkcją Galileo – sprzedanych od 2016 r. na całym świecie.

– Jestem więcej niż dumny z tego, co EUSPA osiągnęła w ciągu roku. Jestem również dumny z tego, że stoję na czele organizacji, w której pracują zaangażowani, wysoko wykwalifikowani, zorientowani na usługi profesjonaliści, którzy starają się przybliżyć obywatelom przestrzeń kosmiczną UE – powiedział Rodrigo da Costa, dyrektor wykonawczy EUSPA.  – EUSPA nieustannie angażuje się w pomoc Unii i jej obywatelom w czerpaniu jak największych korzyści społeczno-gospodarczych z przestrzeni kosmicznej  – zakończył da Costa

Comments are closed.