Earth Observation for Ukraine określi straty rolnicze i zniszczenia środowiska naturalnego Ukrainy

0

CloudFerro, polski dostawca usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej i operator europejskiej platformy CREODIAS, stworzył inicjatywę EO4UA – Earth Observation for Ukraine, której celem jest wsparcie instytucji ukraińskich i organizacji międzynarodowych w ocenie strat środowiskowych, spowodowanych przez działania wojenne na terenie Ukrainy. Partnerami inicjatywy są: Politechnika Kijowska, AIRBUS Defence & Space, SatAgro, Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii (CGS IGiK) oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojna w Ukrainie powoduje ogromne straty w środowisku naturalnym i w rolnictwie. Ukraina jest ważnym producentem i eksporterem zbóż, roślin oleistych oraz buraków cukrowych. Grunty rolne stanowią w tym kraju aż 42 z 60 milionów hektarów powierzchni. W wyniku trwającej wojny towary z Ukrainy nie będą mogły trafić do importerów, z których większość to kraje słabo rozwinięte, cierpiące na deficyt żywności. Towarzysząca tej sytuacji wysoka inflacja oraz embargo na rosyjskie towary (w tym nawozy) spowodują wzrost cen żywności, a w konsekwencji, zwiększenie populacji osób niedożywionych w regionie Azji i Pacyfiku, Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (za FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Równocześnie efekty wojny będą widoczne w Europie, która zużywa połowę ukraińskiej produkcji oleju słonecznikowego na potrzeby produkcji wielu produktów spożywczych. Będą one także widoczne w masowym wylesianiu i pożarach wywołanych przez działania zbrojne.

Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska w ujęciu globalnym oraz dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego monitorowanie ukraińskiego środowiska i produkcji roślinnej jest bardzo ważne, aby w miarę możliwości wdrażać odpowiednie działania naprawcze. W celu oceny strat środowiskowych i wsparcia władz ukraińskich oraz organizacji międzynarodowych, polska firma CloudFerro zainicjowała oddolną inicjatywę Earth Observation for Ukraine (EO4UA).

Działania EO4UA będą realizowane w chmurze obliczeniowej CREODIAS oferującej ogromną moc obliczeniową (HPC z ang. High Performance Computing), połączoną z dużym repozytorium danych obserwacji Ziemi (EO – z ang. Earth Observation), składającym się z obrazów satelitarnych. Znajdą się w nim różnorakie zestawy danych, takich jak zdjęcia satelitarne z europejskich satelitów z serii Sentinel, klasyfikacje upraw czy granice pól uprawnych, zasięgi pożarów lasów, które są niezbędne do wszechstronnych analiz środowiskowych. W repozytorium będą również przechowywane wyniki analiz prowadzonych przez użytkowników końcowych wraz z wygenerowanymi produktami, co ułatwi prowadzenie kolejnych badań.

Inicjatywa EO4UA ma na celu:

  • pomoc ukraińskim naukowcom w kontynuowaniu ich pracy badawczej
  • zebranie ekspertów EO prowadzących badania dla Ukrainy
  • zapewnienie chmury obliczeniowej CREODIAS połączonej z dużym repozytorium danychz obserwacji Ziemi (EO)
  • wsparcie przyszłych badań dla Ukrainy poprzez udostępnianie wyników analiz prowadzonych wcześniej przez partnerów inicjatywy EO4UA,
  • informowanie opinii publicznej o stanie środowiska i rolnictwa w Ukrainie.

Członkami inicjatywy EO4UA są specjaliści z dziedziny przetwarzania danych satelitarnych z sektora prywatnego, publicznego i akademickiego, którzy chcą wesprzeć Ukrainę, dostarczając wiedzę ekspercką z zakresu analizy danych EO oraz współpracując z ukraińskimi naukowcami. Inicjatywa jest nieprzerwanie otwarta na nowych członków, którzy wniosą znaczący wkład w pomoc Ukrainie.

Fot. Zdjęcie Satelitarne stolicy Ukrainy – Kijowa. Copernicus Sentinel 2 L2A, zdjęcie wykonane 21 marca 2022 roku. 

Comments are closed.