TROPOMI wykrywa wycieki metanu z polskich kopalni

1

Ważna obserwacja emisji metanu z Polski.

Instrument TROPOMI, zainstalowany na pokładzie satelity Sentinel-5P wykrył emisję metanu z polskich kopalni węgla.

Sentinel 5P (litera P oznacza słowo Prekursor) wchodzi w skład europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Program finansowany jest przez Komisję Europejską, zaś operatorem jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Sentinel 5P został wyniesiony na orbitę 13 października 2017.

Satelity Sentinel regularnie dostarczają szeregu różnych danych, które są za darmo udostępniane dla podmiotów operujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dotychczas wyniesione zostały już satelity zbierające dane radarowe, wizualne, podczerwone czy służące też do monitoringu oceanów. Sentinel 5P skupia się na monitoringu gazów śladowych w atmosferze. Przy pomocy najnowocześniejszego instrumentu naukowego w swojej klasie – TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) – poszukuje obecności takich takich gazów, jak tlenek azotu, ozon, formaldehyd, dwutlenek siarki, metan, tlenek węgla czy aerozoli, które wszystkie wpływają na jakość powietrza, zdrowie ludzi oraz zmiany klimatyczne.

ESA zaprezentowała uśrednioną koncentracje metanu na bazie instrumentu TROPOMI dla południowej Polski w latach 2018-2020. Na poniższej grafice ta emisja jest zaprezentowana, wraz z lokalizacją kilku kopalni węgla. Emisje wyraźnie nakładają się z pozycjami kopalni.

Emisje metanu w południowej Polsce na bazie danych z instrumentu TROPOMI / Credits –
ESA (contains modified Copernicus Sentinel data (2018-20), processed by University of Leicester

Jakim to możliwe, że metan się wydobywa spod ziemi? Odpowiedź jest prosta: rozbudowane systemy wentylacji w kopalniach, które usuwają różne niebezpieczne gazy, w tym metan.

Metan jest silnym gazem cieplarnianym, zatem jego emisje powinny być minimalizowane. Dane satelitarne mają tutaj duże znaczenie dla lokalizacji największych źródeł emisji metanu, co może pozwolić na ich redukcję.

(ESA)

Jeden komentarz

  1. Na minimalizowanie emisji poprzez nakładanie kar na emitentów – do dzieła Komisjo.