II International Conference of ELSA Warszawa on Space and Telecommunications Law

0

II International Conference of ELSA Warszawa on Space and Telecommunications  Law dedykowana jest tym, którzy chcą poznać nowe zagadnienia z zakresu prawa  kosmicznego, prawa telekomunikacyjnego lub działają w obu tych sektorach.  

Konferencja będzie trwała dwa dni, podczas których nasi goście będą mogli  wysłuchać wykładów dotyczących zarówno aspektów prawnych, jak i  biznesowych, aby zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną. Drugiego dnia  Konferencji będzie okazja do podsumowania wiedzy zdobytej podczas wykładów  podczas paneli dyskusyjnych prowadzonych przez naszych specjalistów. 

Planujemy pięć paneli – trzy wykładowe i dwa dyskusyjne, które odbędą się w  ciągu dwóch dni, z udziałem piętnastu prelegentów – ekspertów w powyższych  dziedzinach, jak i studentów zainteresowanych tematyką konferencji. 

Pierwszy panel, poświęcony prawu kosmicznemu, będzie koncentrował się na  powstających technologiach oraz na przepisach, które zostały wprowadzone  niedawno i mogą mieć fundamentalne znaczenie dla zmian zachodzących w tym  sektorze. 

Drugi panel dotyczący telekomunikacji poświęcony będzie zagadnieniom  prawnym, które są obecnie stanowią przedmiot dyskusji w społeczności  międzynarodowej.  

Trzeci panel łączący prawo kosmiczne i telekomunikacyjne będzie dotyczył ogólnej  przyszłości tych sektorów. Poruszone zostaną aspekty biznesowe przedmiotowych  zagadnień.  

Drugiego dnia chcielibyśmy skupić się na tematyce nowych technologii, nowo  tworzonych praw i regulacji, a także szans i zagrożeń przyszłości prawa  kosmicznego i telekomunikacyjnego.

Comments are closed.