Oferty pracy z branży kosmicznej i technologicznej

0

Zapraszamy do przejrzenia aktualnej listy ofert pracy z branży kosmicznej i technologicznej.

Jeśli chcesz aby Twoja oferta pracy, stażu czy współpracy pojawiła się w zakładce Kariera – wyślij do nas ofertę wg instrukcji na tej stronie . WAŻNE – publikacja wiąże się z akceptacją regulaminu.

Oferta nr 2022200501

Nazwa stanowiska 
Młodszy programista naziemnych systemów kontroli satelitów

Nazwa podmiotu
GMV Innovating Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
careers@gmv.com

Typ stanowiska
Praca na cały etat

Opis projektu:

Będziesz mieć możliwość rozwijania oprogramowania dla sektora kosmicznego, w szczególności oprogramowanie segmentu kontroli naziemnej (Ground Control Segment) misji kosmicznych: satelitów, sond planetarnych i międzyplanetarnych, łazików, stacji kosmicznych itd.

Będziesz uczestniczył w realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w ramach międzynarodowego zespołu działającego w kilku krajach europejskich, takich jak Polska, Hiszpania, Portugalia czy Niemcy.

Zakres obowiązków:

 • Rozwój systemu kontroli misji dla misji obserwacji Ziemi i robotycznych;
 • Rozwój modułów oprogramowania umożliwiających interakcję między systemem kontroli misji a systemami zewnętrznymi, takimi jak symulatory robotów;
 • Rozbudowę systemów infrastruktury operacyjnej misji kosmicznych o nowe innowacyjne narzędzia oparte m.in. na uczeniu maszynowym czy analizie bezpieczeństwa operacji;
 • Utrzymanie systemów infrastruktury operacyjnej misji.
 • Będziesz pracować z technologiami wykorzystywanymi w segmentach naziemnych ESA: Java, Eclipse RCP, Maven, Nexus, Karaf, Jenkins, Git, Linux, Jira, Confluence.


Wymagania:

 • Java – co najmniej 2 lata pracy jako programista Java
 • OOP
 • Junit
 • Maven
 • Continuous Integration
 • Git
 • Linux
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Język angielski – co najmniej na poziomie B2
 • Gotowość do podróży służbowych


Mile widziane:

 • Eclipse RCP
 •  Nexus
 • Karaf
 • Jenkins
 • ActiveMQ
 • Zookeeper
 • PostgreSQL
 • Hadoop


Oferujemy:

 • Dołącz do naszego zespołu i buduj z nami kulturę organizacyjną GMV, biorąc udział w innowacyjnych projektach technologicznych realizowanych przez wielokulturowe i multidyscyplinarne zespoły.
 • Rozwój kariery zawodowej i plan szkoleń: będziesz mieć możliwość zdobywania wiedzy w zakresie stosowanych przez nas technologii, a także doskonalenia swoich umiejętności technicznych i miękkich.
 • Oferujemy także dofinansowanie do nauki języków obcych.
 • Mamy elastyczne godziny pracy.
 • Będziesz mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne z ubezpieczeniem dentystycznym i wypadkowym.
 • Oferujemy Multisport.
 • Brak dress code’u! Czuj się komfortowo w pracy.
 • Oferujemy pakiet relokacyjny dla osób przyjeżdżających z innego kraju.
 • Chcesz oderwać się od pracy? W naszej kuchni znajdziesz owoce i kawę do Twojej dyspozycji.
 • Promujemy równe szanse w procesie rekrutacji, stawiamy na inkluzywność i różnorodność.

Oferta nr 2022250301

Nazwa stanowiska 
Inżynier Elektronik / Programista Automatyk

Nazwa podmiotu
Blue Dot Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
office@bluedotsolutions.eu

Blue Dot Solutions sp. z o.o. to założona w 2014 roku w Gdańsku firma tworzona przez absolwentów polskich i zagranicznych uczelni, mających doświadczenie w realizacji projektów dla sektora kosmicznego. Spółka oferuje usługi związane z ekspertyzą technologiczną i definiowaniem produktów wykorzystujących dane satelitarne oraz w obsłudze informacyjnej związanej z sektorem kosmicznym. Realizowane są działania doradcze i informacyjne, kojarzenie partnerów polskich i zagranicznych oraz zaawansowane badania rynku w Polsce i Europie.

Oferta pracy: Inżynier Elektronik / Programista Automatyk

Oferta pracy dotyczy specjalisty na stanowisku Elektronik Programista z doświadczeniem w projektowaniu i pisaniu oprogramowania na platformy STM32 i pokrewnych. Poszukujemy osoby, której nie będzie przeszkadzał częściowo zdalny tryb współpracy. Oferta pracy może obejmować częściowy czas pracy w miesiącu (np. 40 godzin), jak i zatrudnienie na pełen etat. Od osoby na tym stanowisku wymagana będzie znajomość zagadnień pozycjonowania wewnętrznego (m.in. UWB) oraz GNSS (m.in. zastosowanie wzorca timepulse do synchronizacji), łączenia danych z korekt nawigacyjnych bazy referencyjnej oraz poprzez satelitarny system na L-band. Znajomość chipów nawigacyjnych uBlox i innych z najnowszych generacji.

Zadania na stanowisku:

 • Projektowanie/pisanie oprogramowania na platformy STM32 i pokrewne;
 • Analizy związane z doborem elektroniki pozycjonującej (geolokalizacja + pozycjonowanie wewnątrz budynków);
 • Opracowywanie planów testowania, definiowanie założeń dla budowanej elektroniki, tworzenie scenariuszy testowych, egzekucja badań, ocena uzyskiwanych rezultatów, raportowanie błędów i działań naprawczych;
 • Zbieranie i analiza danych niezbędnych do budowy urządzeń elektronicznych na potrzeby projektów dot. m.in. geolokalizacji;
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej (technicznej, wydatków, załączniki – źródła danych);
 • Współpraca z zespołem projektowym i Product Ownerem; udział
  w spotkaniach z klientami (zdalnie poprzez środki łączności na odległość).

Wymagania:

 • Przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach;
 • Stopień min. Inżyniera z zakresu inżynierii elektronicznej/oprogramowania;
 • Weryfikowalne doświadczenie w wykorzystaniu języków narzuconych przez platformę STM32 (C+); platformy Github, itp.
 • Zdolność do identyfikacji oczekiwań i potrzeb klienta co do funkcjonalności budowanych systemów;
 • Zdolności samoorganizacji i zarządzania własnym czasem pracy z uwagi na przeważający zdalny tryb współpracy;
 • Zdolność do bezproblemowej i natychmiastowej komunikacji z członkami zespołu projektowego oraz Product Ownerem.

Oferujemy:

 • Pracę w małym, zgranym zespole w trybie hybrydowym;
 • Współpracę z doświadczoną firmą z sektora kosmicznego;
 • Elastyczne formy zatrudnienia (umowa o pracę, cywilnoprawna, B2B)
 • Wynagrodzenie od 6 000 do 12 000 netto PLN w zależności od posiadanego doświadczenia
 • Planowany start rozpoczęcia współpracy: Kwiecień/Maj 2022
 • Miejsce pracy: zdalne / Gdańsk / Wrocław (wyjazdowo)
 • Wynagrodzenie: określone indywidualnie na podstawie modelu współpracy (rodzaj umowy, czas zaangażowania).

Zgłoszenia / CV prosimy o wysyłanie na adres: office@bluedotsolutions.eu z dopiskiem „Oferta pracy: Inżynier Elektronik”. Osoby aplikujące powinny oświadczyć w CV, że wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych.

KLAUZULA RODO BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Klauzula Informacyjna (rekrutacja) przetwarzania danych osobowych przez Blue Dot Solutions Sp z o.o.

Aplikując na powyższą ofertę, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Blue Dot Solutions Sp z o.o. informuje, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Blue Dot Solutions Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: BDS), Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000529485, NIP: 5842738619, REGON: 222175354;, e-mail: office@bluedotsolutions.eu. 
 2. W BDS powołany został  Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: office@bluedotsolutions.eu lub numerem telefonu: +48 502 173 888.
 3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez BDS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie oraz do celów przyszłych rekrutacji, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez BDS odbywa się w celach określonych każdorazowo w zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań BDS w zakresie działalności gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych.  
 5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, księgowych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także partnerzy BDS w zakresie realizacji działalności gospodarczej. BDS nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie. 
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

Administrator Danych Osobowych 

Blue Dot Solutions Sp z o.o

Oferta nr 2022240301

Nazwa stanowiska 
Doktorant – Stypendysta 

Nazwa podmiotu
Centrum Badań Kosmicznych PAN

E-mail kontaktowy
akotarba@cbk.waw.pl

Zakres obowiązków:

 • Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach w projekcie pt. „Zmiany aktywności chmur głębokiej konwekcji nad Europą jako odpowiedź na współczesne zmiany klimatu” realizowanym w CBK PAN. Kierownikiem projektu jest dr Andrzej Z. Kotarba (https://bit.ly/3pgcHtX).
 • Planowane zadania obejmują m.in.: 

1) analizę danych satelitarnych METEOSAT, MODIS, AIRS obejmujących Europę; 

2) aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu metod detekcji chmur głębokiej konwekcji; 

3) analizę statystyczną otrzymanych wyników; 

4)  współuczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; 

5) przygotowanie wyników badań (finalnej bazy danych) do publikacji.

Wymagania:

 • znajomość podstaw klimatologii i/lub zainteresowanie problematyką zachmurzenia konwekcyjnego i zjawiskami ekstremalnymi związanymi z burzami;
 • znajomość podstaw analizy serii czasowych;
 • znajomość podstaw teledetekcji satelitarnej;
 • mile widziana znajomość podstaw programowania (np. R, Python);
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodę w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową, sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych;
 • wymagane autentyczne zainteresowanie nauką, zaangażowanie w pracę naukową, umiejętność krytycznego myślenia, samodzielność, zaradność, proaktywność;
 • wymagany status doktoranta – uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.


Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN/miesiąc netto (umowa stypendialna), które można łączyć ze stypendium otrzymywanym w szkole doktorskiej;
 • okres zatrudnienia: maks. 36 miesięcy począwszy od 1 czerwca 2022 (data do negocjacji!).
 • miejsce wykonywania pracy: tryb zdalny, stacjonarny (Warszawa), mieszany – wedle preferencji.


Dodatkowe informacje:

Stypendysta/stypendystka zostanie wybrany/ wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN” (uchwała Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku). Kandydat/ kandydatka musi spełniać wymogi określone tym Regulaminem. Regulamin określa również kryteria, jakimi kierowała będzie się Komisja Konkursowa, oceniająca nadesłane zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające zwięzły opis zainteresowań badawczych kandydata/kandydatki z uwzględnieniem informacji o: publikacjach naukowych, wyróżnieniach, nagrodach, stypendiach, doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, udziale w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych, dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
 • list motywacyjny (maks. 2 strony);
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem;
 • mile widziana opinia przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego;

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘Stypendium DR’), wyłącznie w formacie PDF, na adres: rekrutacja@cbk.waw.pl. Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Dopuszcza się możliwość nieobsadzenia stanowiska, w przypadku braku kandydata/ kandydatki o odpowiednich kompetencjach. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany. 

Dodatkowych informacji udziela: dr Andrzej Kotarba (kierownik projektu; Zakład Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN), wyłącznie drogą mailową: akotarba@cbk.waw.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia ofert: 9-13 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 czerwca 2022 r. (data do negocjacji!)

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 18A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbk.waw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody oraz na potrzeby wykonania obowiązków archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W tym względzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie realizacji przez administratora procesu rekrutacji. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres dwóch lat. W przypadku, w którym dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, czas przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane służbom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub innym organom władzy publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi |do organu nadzorczego. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk nie stosuje w procesach rekrutacji profilowania ani zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Oferta nr 2022280201

Nazwa stanowiska 
PROGRAMISTA/ GEOINFORMATYK

Nazwa podmiotu
Centrum Badań Kosmicznych PAN

E-mail kontaktowy
rekrutacja@cbk.waw.p

Wymagania: 

• wykształcenie na kierunkach technicznych lub nauk o Ziemi (informatyka,  geomatyka, geoinformacja, geodezja i kartografia lub podobne), 

• umiejętności programistyczne (Python, GDAL, Numpy, GitHub, wskazane również  JavaScript/HTML), 

• umiejętność administrowania serwerem w systemie Linuks (Debian albo Ubuntu), • doświadczenie w pracy w środowiskach chmurowych (Google Earth Engine lub inne), • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych, 

• znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie  branżowej literatury oraz tworzenie dokumentacji, 

• umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się, 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Mile widziane: 

• doświadczenie w analizie obrazów satelitarnych i lotniczych, 

• doświadczenie w analizie danych przestrzennych, 

• znajomość programów teledetekcyjnych i GIS-owych. 

Obowiązki i zadania:  

• utrzymanie i rozwijanie automatycznych serwisów służących do przetwarzania  i wizualizacji teledetekcyjnych danych satelitarnych,

• tworzenie algorytmów i przygotowywanie narzędzi informatycznych umożliwiających  automatyzację procesów przetwarzania danych przestrzennych, w tym zobrazowań  satelitarnych, 

• tworzenie dokumentacji projektowej. 

Oferujemy: 

• pracę na cały lub część etatu w oparciu o umowę o pracę, 

• możliwość telepracy w części etatu, 

• satysfakcjonujące wynagrodzenie w zależności od kwalifikacji,  

• realizację zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych, 

• okazję do poznania problematyki zarządzania kryzysowego, 

• satysfakcję z udziału w rozwoju systemów służących bezpieczeństwu ludzi,  • kartę MultiSport. 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości WR.110.1.2022) na adres:  rekrutacja@cbk.waw.pl do dnia 21 marca 2022r. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą  w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie wdokumentach  aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych  w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym  postępowaniu rekrutacyjnym. 

Oferta nr 2022240201

Nazwa stanowiska 
Programista C++ (Przetwarzanie Danych Satelitarnych)

Nazwa podmiotu
GMV Innovating Solutions sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
careers@gmv.com

Opis projektu:
Satelita w czasie przelotu nad stacją naziemną przesłał surowe pomiary z różnych regionów planety. Zanim satelita okrąży Ziemię, musisz je zdekodować, usunąć błędy i automatycznie wygenerować dane pozwalające oceniać prądy morskie, pole magnetyczne Ziemi, badać zdrowie oceanów, oceniać stan lasów na świecie. Masz tylko 90 minut do transmisji nowej porcji danych. Dołącz do zespołu pracującego nad technologiami kosmicznymi dzięki którym naukowcy lepiej poznają Ziemię i chronią środowisko.

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie wydajnych systemów przetwarzających dane z satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
 • Implementacja nowych algorytmów w stacjach naziemnych ESA i EUMETSAT
 • Testowanie i wsparcie oprogramowania
 • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji
 • Uczestniczenie w spotkaniach technicznych z klientami


Wymagania:

 •  Doświadczenie w programowaniu C++ (v17)
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux oraz skryptów Bash/Linux
 • Umiejętność pracy w zespole
 •  Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2


Mile widziane:

 •  Znajomość Pythona
 •  Znajomość Matlaba
 •  Znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów
 •  Doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową
 •  Podstawowa znajomość systemów wersjonowania (git)


Oferujemy:

 • Dołącz do projektu, dzięki któremu naukowcy z całego świata mogą wykorzystywać obserwacje satelitarne do badania środowiska.
 • Uczestnicz w kluczowych Europejskich misjach satelitarnych, jak BIOMASS, FLEX, EarthCare, Metop SG, SWARM
 • Dołącz do naszego zespołu i buduj z nami kulturę organizacyjną GMV, biorąc udział w innowacyjnych projektach technologicznych realizowanych przez wielokulturowe i multidyscyplinarne zespoły.
 • Rozwój kariery zawodowej i plan szkoleń: będziesz mieć możliwość zdobywania wiedzy w zakresie stosowanych przez nas technologii, a także doskonalenia swoich umiejętności technicznych i miękkich.
 • Oferujemy także dofinansowanie do nauki języków obcych.
 • Mamy elastyczne godziny pracy.
 • Będziesz mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne z ubezpieczeniem dentystycznym i wypadkowym.
 • Oferujemy Multisport.
 • Brak dress code’u! Czuj się komfortowo w pracy.
 • Oferujemy pakiet relokacyjny dla osób przyjeżdżających z innego kraju.
 • Chcesz oderwać się od pracy? W naszej kuchni znajdziesz owoce i kawę do Twojej dyspozycji.
 • Promujemy równe szanse w procesie rekrutacji, stawiamy na inkluzywność i różnorodność.

Oferta nr 202112171

Nazwa stanowiska 
Inżynier RF

Nazwa podmiotu
SpaceForest sp. z o.o.

E-mail kontaktowy
spaceforest@spaceforest.pl

SpaceForest sp. z o.o. z Gdyni tworzy i komercjalizuje nowe technologie, specjalizując się w technice mikrofalowej, sztucznej inteligencji, zaawansowanej elektronice oraz w technologiach rakietowych. Zatrudniamy projektantów, inżynierów i programistów z doświadczeniem w projektach realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i firm z branży kosmicznej. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze najnowszych technologii, zapraszamy do współpracy. Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie elementów systemów elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych
 • Projektowanie planarnych struktur w.cz. oraz ich weryfikacja / optymalizacja z użyciem oprogramowania CAD
 • Montaż, uruchamianie i testy prototypów
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • Współpraca i komunikacja z innymi członkami zespołu oraz innymi zespołami


Wymagania:

 • Znajomość zagadnień elektroniki wysokoczęstotliwościowej > 1 GHz (RF i MW)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Chęć poszerzania swojej wiedzy i poznawania nowych technologii 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej


Dodatkowymi atutami będą: 

 • Znajomość oprogramowania EDA (np. ADS, MWO, Altium, PSpice)
 • Znajomość zagadnień EMC
 • Doświadczenie w zakresie projektowania elektroniki aktywnej (wzmacniacze mocy, generatory częstotliwości)
 • Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych (np. analizator sieci, analizator widma)
 • Umiejętność lutowania


Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie realizowanych projektów i zadań
 • Wsparcie dla dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Miejsce pracy: Gdynia, pomorskie


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SpaceForest sp. z o. o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału również w przyszłych rekrutacjach prosimy dodatkowo o dopisanie: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez SpaceForest sp. z o.o..

Oferta nr 20211181

Nazwa stanowiska 
Inżynier optyczny / Projektant systemów optycznych

Nazwa podmiotu
Scanway

E-mail kontaktowy
rekrutacja@scanway.pl

Opis oferty
Rób z nami rzeczy, których potrzebuje kosmos! Jeśli chcesz pracować w spółce high-techowej, która tworzy instrumenty optyczne do satelitów to.… czytaj dalej 😊

Chętnie podejmiemy współpracę z Tobą, jeśli spełniasz 3 warunki: rozumiesz optykę, interesują Cię satelity i teleskopy kosmiczne, a zadanie zaprojektowania układu optycznego to dla Ciebie przyjemne zadanie. Jeśli to dalej praca dla Ciebie, to pora na konkrety:

➡️ Do Twoich zadań należeć będzie:

 • opracowywanie wymagań produktów optycznych, w szczególności teleskopów;
 • projektowanie układów optycznych;
 • przeprowadzanie symulacji komputerowych układów optycznych
 • współpraca z producentami i dystrybutorami komponentów optycznych;
 • składanie układów optycznych;
 • tworzenie dokumentacji technicznej produktu;
 • opracowywanie i przeprowadzanie testów układów optycznych;


Oczekujemy od Ciebie następujących kompetencji:

 • Umiejętności projektowania układów optycznych;
 • Umiejętności przeprowadzania obliczeń i/lub symulacji optycznych;
 • Umiejętności kolimacji i testowania układów optycznych;
 • Znajomości oprogramowania ZEMAX, OSLO lub podobnych;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego;


Mile widziane:

 • Doświadczenie w aplikacjach lotniczych i/lub kosmicznych;
 • Udokumentowane przykłady realizacji układów teleskopowych;

 
🧰  Oferujemy: 

 • Korzystne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji;
 • Dowolny charakter zatrudnienia: umowa o pracę, B2B, inne;
 • Benefity: ubezpieczenie, LUXMED, Multisport, drużyna sportowa i e-sportowa;
 • Dodatki: dodatek urlopowy, premie rekrutacyjne, wyposażenie wspierające ergonomię pracy;


Plus: dużą swobodę działań, otwartość na pomysły i usprawnienia, wpływ na dobór narzędzi pracy, a także pełną wsparcia i zaangażowania inżynierską atmosferę. 

Aplikuj – czekamy!

Czy masz pytania dotyczące ofert pracy? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

(Kosmonauta.net)

Comments are closed.