Engineering and Management of Space Systems – nowe, międzynarodowe studia II stopnia

0

Zapraszamy do rekrutacji na studia na nowej specjalności Engineering and Management of Space Systems w ramach projektu SpaceBriGade prowadzonego wspólnie z Hochschule Bremen.

Jeśli:

  • interesujesz się branżą kosmiczną i nowymi technologiami
  • chcesz zdobywać wiedzę o jednym z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych na świecie
  • zależy Ci na zdobyciu wykształcenia magisterskiego, które wyróżni Cię na rynku pracy
  • myślisz o studiowaniu zagranicą

to właśnie miejsce dla Ciebie!

Oferujemy:

  • studia prowadzone w języku angielskim
  • jeden semestr studiów na uczelni Hohschule Bremen w Niemczech
  • szkolenia językowe, adaptacyjne i międzykulturowe  
  • stypendium na czas pobytu na uczelni w Niemczech
  • dwa dyplomy – dyplom z Politechniki Gdańskiej ukończenia kierunku “Technologie Kosmiczne i Satelitarne” oraz dyplom z Hochschule Bremen z wybranego kierunku tj. “Aerospace Technologies”, “Computer Science” lub „Electronics Engineering”
  • studia prowadzone przez nauczycieli z PG, Hochschule Bremen, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz specjalistów z sektora kosmicznego

Międzynarodowa edycja studiów kosmicznych „SpaceBriGade” jest kolejnym projektem w ramach kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Poprzedni projekt “Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy” finansowany był z funduszy unijnych w ramach programu POWER.

Weź udział spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 3️ lutego o 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZhN2YwOTktZjExYS00NjhmLTlkZDUtZTRhYTcyMGIyMGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22c842b069-a910-44bd-8c6f-2bb256868017%22%7d

Dołącz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/354656609828529/

➡️O specjalności i rekrutacji przeczytasz także tutaj: https://pg.edu.pl/spacebrigade

(PG)

Comments are closed.