Udane wystrzelenie 2 kolejnych satelitów dla Galileo z europejskiej bazy kosmicznej Kourou

2

Dwa kolejne satelity konstelacji Galileo!

4 grudnia 2021 r. z europejskiego portu kosmicznego w Kourou (Gujana Francuska) pomyślnie wystrzelono dwa nowe satelity Galileo, dzięki czemu liczba wystrzelonych satelitów Galileo wynosi obecnie 28, co umożliwia świadczenie bardziej niezawodnych usług i precyzyjniejsze sygnały w różnych sektorach przemysłu.


Lot o oznaczeniu Sojuz VS-26 z powodzeniem wystartował z Kourou (Gujana Francuska) na prawie czterogodzinny lot, zanim doszło do oddzielenia satelitów Galileo 27–28 od rakiety. Wystrzelenie satelity 11 Galileo to pierwsze z serii 6 wprowadzeń na orbitę (obejmującym dwa satelity na każde wystrzelenie), co pozwoli Galileo zapewnić większą dokładność obecnym użytkownikom i stworzyć nowe możliwości rynkowe.


Satelity Galileo zostały wystrzelone z górnego poziomu wyrzutni o godz. 05:09 czasu środkowoeuropejskiego i są obecnie zarządzane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) i jej zespół przemysłowy, odpowiedzialny za operacje satelitarne od momentu oddzielenia rakiety nośnej, jako część fazy wyniesienia i wczesnego etapu wprowadzania na orbitę (ang. Launch and Early Orbit Phase, LEOP).

LEOP jest jedną z kluczowych faz misji kosmicznej, podczas której statek kosmiczny jest wystrzeliwany i wprowadzany na właściwą orbitę, a pierwsze elementy satelity są stopniowo włączane i testowane. W kolejnych dniach zespół EUSPA odpowiedzialny za operacje satelitarne po oddzieleniu od rakiety nośnej po raz pierwszy będzie manewrował satelitami ze specjalnie przeznaczonego do tego centrum kontroli Galileo w Oberpfaffenhofen w Niemczech aż do ich dokładnego umieszczenia na orbicie docelowej na 23 220 km. Po uruchomieniu i poddaniu rygorystycznym testom na orbicie satelita rozpocznie świadczenie usługi
Galileo.

W ramach partnerstwa europejskiego Komisja Europejska zarządza Galileo, przy czym EUSPA nadzoruje operacje i świadczenie usług Galileo, a ESA jest organem projektowym nadzorującym jego rozwój, zamawiającym satelity i nadzorującym segment naziemny.

„Dziś możemy dumnie świętować osiągnięcie kolejnego kluczowego etapu w realizacji najbardziej ambitnego i największego projektu przemysłowego Unii Europejskiej – Galileo” – powiedział dyrektor wykonawczy EUSPA Rodrigo da Costa. „Pomyślne dodanie satelitów 27–28 do najbardziej precyzyjnego systemu pozycjonowania na świecie jest bardzo ważnym krokiem dla ponad 2 mld naszych użytkowników na całym świecie i jest wynikiem solidnej współpracy między nami, Komisją Europejską, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i naszymi partnerami przemysłowymi. Pragnę wyrazić najgłębszą wdzięczność wszystkim zaangażowanym stronom, które nieustannie pracują nad zapewnieniem powodzenia misji”.

Informacje o Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) zapewnia bezpieczne europejskie usługi nawigacji satelitarnej, promuje komercjalizację danych i usług Galileo, EGNOS i programu Copernicus oraz koordynuje przyszły program rządowej łączności satelitarnej GOVSATCOM. EUSPA odpowiada za akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego. Wspierając rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz współpracując z całą unijną społecznością kosmiczną, EUSPA przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej obywateli, wzmacniając jednocześnie jej autonomię i odporność.

2 komentarze

  1. Czy ktoś to czytał przed publikacją? “Wyrzutnię Sojuz VS-26 z powodzeniem wystrzelono z Kourou” itp.