Podsumowanie roku 2021 w Dronehub

0

Dronehub podsumowuje rok 2021!

Dla większości przedsiębiorstw działających w środowisku międzynarodowym rok 2021 był okresem nietypowym – życie gospodarcze wciąż naznaczone było piętnem pandemii, działalność operacyjna poddana wielu zawirowaniom, a aktywność relacyjna mocno ograniczona. Mimo tego, dla naszej firmy Dronehub – dostawcy kompleksowych rozwiązań dla dronów typu drone-in-a-box – był to okres intensywnego rozwoju, współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, a także realizacji istotnych projektów. Przedsięwzięcia, nad którymi pracował nasz zespół w 2021 r., będą miały istotny wpływ na branżę dronów, i to nie tylko w wymiarze krajowym. Międzynarodowe projekty HUUVER (Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels ) i Uspace4UAM (USpace for Urban Air Mobility)) realizowane pod auspicjami europejskimi, będą bowiem kształtować dalszy kierunek rozwoju bezzałogowców w ramach UE. 

W projekcie HUUVER pracowaliśmy nad platformą łączącą dwa rodzaje układów napędowych, dzięki czemu uzyskamy kompaktowy, autonomiczny dron zdolny zarówno do latania, jak i jazdy po powierzchni. HUUVER to duży krok dla całej branży w kierunku rozwoju dronów hybrydowych. 

W kolejną fazę wkroczyła również realizacja projektu Uspace4UAM. W listopadzie jako pierwsza z firm wchodząca w skład tego międzynarodowego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy loty naszymi dronami nad Rzeszowem. Łącznie, do połowy 2022 r., planujemy wykonać ok. 160 lotów i przećwiczyć 3 funkcjonalności dronów dla służb miejskich i służb bezpieczeństwa publicznego. To między innymi na podstawie naszych doświadczeń i wniosków, po całej serii testów, tworzone będą ramy do podobnych lotów na skalę całej Unii Europejskiej. Jak podkreśla założyciel i prezes Dronehub Vadym Melnyk, jest to ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność, bo zdajemy sobie sprawę z wagi tego projektu.

W połowie 2022 r. finalizować będziemy również trzeci z dużych projektów, w które mocno zaangażowaliśmy się w 2021 r. Przedsięwzięcie, na którego czele stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i miasto Sosnowiec, ma na celu sprawdzenie użyteczności dronów cargo w ruchu miejskim. Jest to pionierski projekt tego typu w skali całej Polski, wymaga koordynacji wielu instytucji publicznych i prywatnych, ale dzięki dużemu zaangażowaniu każdej ze stron udaje nam się przełamywać kolejne bariery i jesteśmy coraz bliżej pomyślnego zakończenia projektu. Umowę na realizację projektu podpisaliśmy w sierpniu 2021 r., zaś na połowę 2022 r. planujemy finalną serię lotów nad Sosnowcem. Nasz dron cargo będzie przenosił urządzenie do przywracania akcji serca (defibrylator AED), by zademonstrować przydatność dronów we wspieraniu służb medycznych.

Istotnym elementem w rozwoju naszej firmy w 2021 r. były także integracje z partnerami spoza branży dronowej. W czerwcu rozpoczęliśmy współpracę z RCS Engineering — dostawcą rozwiązań teletechnicznych związanych z bezpieczeństwem i ochroną mienia. Wspólnie tworzymy innowacyjny system monitoringu i zabezpieczeń mienia, bazujący na detektorach naruszeń, które wzbudzają autonomiczny nalot kontrolny drona. Rozwiązanie poprawi poziom bezpieczeństwa oraz zmniejszy koszt ochrony obiektów. Natomiast wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) zbudowaliśmy system Atrax, czyli system automatyzujący misje bezzałogowców, również w celach militarno-obronnych. Na potrzeby projektu i współpracy z naszymi stacjami dokującymi ITWL opracował czterowirnikowy bezzałogowy statek powietrzny Tytrax zdolny do misji inspekcyjnych z różnego typu wyposażeniem misyjnym i czujnikami dopasowanymi do potrzeb klienta. Projekty, które zrealizowaliśmy wspólnie z RCS i ITWL w 2021 r. będziemy rozwijać w kolejnych kwartałach, a doświadczenie i know-how, które posiadają nasi partnerzy, pozwoli nam dopasować i udoskonalić nasze systemy dronowe do potrzeb konkretnych branż i zadań. 

Rok 2021 to też bardzo udane 12 miesięcy pod kątem relacyjnym. Na wiosnę sfinalizowaliśmy rozmowy z amerykańskim gigantem technologicznym firmą IBM i staliśmy się oficjalnym partnerem tej firmy – jako jedyna firma dronowa w Europie. 

„Współpraca z IBM pozwala nam wdrażać nowe koncepcje i algorytmy niezbędne do dalszego rozwoju naszych systemów dronowych. Dzięki połączeniu naszego branżowego know-how z technologią IBM będziemy w stanie stworzyć nowe możliwości biznesowe i badawcze na podstawie technologii nowej generacji na potrzeby AI dla naszych operacji dronowych” – mówi Vadym Melnyk, założyciel i prezes Dronehub.

Mocnym akcentem w kwestiach relacyjnych było również przystąpienie Dronehub do stowarzyszenia Global Unmanned Traffic Management Association (GUTMA), zrzeszającego podmioty związane z zarządzaniem ruchem bezzałogowych systemów powietrznych (UTM) na całym świecie.

„GUTMA tworzy swój know-how dotyczący systemów UTM również poprzez swoich członków. Cieszymy się, że możemy powitać w stowarzyszeniu supernowoczesną firmę, która jest liderem w sektorze drone-in-a-box. Współpraca z Dronehub pozwoli naszemu stowarzyszeniu na dalsze unowocześnianie i wzmacnianie globalnego ekosystemu UTM” – mówił w czerwcu 2021 r. Koen De Vos, sekretarz generalny GUTMA.

Co więcej, nasz człowiek – Sebastian Babiarz – został mianowany wiceprezydentem GUTMA. Dzięki tak bliskiej współpracy i współtworzeniu GUTMA mamy realny wpływ na kwestie legislacyjne dotyczące branży UAV oraz na kierunek jej rozwoju. Partnerstwo w GUTMA pozwala nam też na bezpośredni kontakt i wymianę doświadczenia z największymi firmami lotniczymi na świecie – do stowarzyszenia należą m.in. Airbus, Boeing czy DJI. 

Potwierdzeniem innowacyjnego i potrzebnego społecznie kierunku rozwoju firmy Dronehub jest znaczące zainteresowanie publiczne naszą aktywnością. W 2021 r. w polskich i zagranicznych mediach opublikowano ponad 200 artykułów, wywiadów i informacji prasowych o naszej firmie. 

„Tak ogromne zainteresowanie mediów potwierdza, że projekty i zadania, które realizujemy, są pionierskie i wyznaczają kierunek rozwoju branży dronowej. Co warte podkreślenia, nasza aktywność wzbudziła zainteresowanie globalne, o czym świadczy liczba publikacji o Dronehub w Azji, Ameryce Północnej czy nawet Afryce oraz aż 9 języków, w których ukazały się publikacje na nasz temat w 2021 r.” – mówi Nikodem Chinowski, odpowiedzialny w Dronehub za relacje z mediami.

W ciągu ostatnich miesięcy wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność na największych konferencjach gospodarczych i targach branżowych w Polsce oraz na Ukrainie. Ze względu na pandemię część innych wydarzeń, na których planowaliśmy być obecni, zostało anulowanych lub przemodelowanych do formatu online. Na szczęście, chwilowa odwilż pandemiczna pozwoliła organizatorom na realizację kilku istotnych eventów w tradycyjnej formule. Dzięki temu mogliśmy skorzystać z zaproszeń i wziąć udział w prestiżowych i ważnych z punktu widzenia całej branży panelach dyskusyjnych. Vadym Melnyk był panelistą na konferencji Europa Karpat, będącej częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu (ex. Krynica) oraz na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach – oba wydarzenia są największymi corocznymi eventami gospodarczymi w naszej części Europy. Byliśmy również obecni z naszą ofertą na Defense Industry Exhibition MSPO w Kielcach oraz na targach lotniczych AviaSvit w Kijowie. Dzięki tradycyjnej formule choćby na chwilę można było zapomnieć o obostrzeniach sanitarnych i budować relacje bezpośrednie – tego typu eventy zawsze sprzyjają networkingowi. Wszędzie tam, gdzie budowały się formalne i nieformalne relacje biznesowe, byliśmy obecni i zabieraliśmy głos.

„Niewiele firm w początkowej fazie rozwoju – a w takiej nadal znajduje się Dronehub – ma możliwość występowania na największych branżowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Tym bardziej cieszy nas, że nasza firma postrzegana jest jako ważny partner do rozmów, a jej głos bardzo istotny dla promowania i nagłaśniania coraz większej roli dronów w naszej rzeczywistości. Każde zaproszenie przedstawicieli Dronehub do paneli i konferencji jest dla nas potwierdzeniem, że zarówno jako firma, ale jak i branża, jesteśmy coraz ważniejszym elementem całego polskiego życia gospodarczego” – mówi Adrianna Szymańska-Krowiak, szefowa marketingu w Dronehub.

Tak duża aktywność i zaangażowanie w wiele projektów nie byłoby możliwe bez przemyślanej i systematycznej rozbudowy struktur firmy. W 2021 r. nie tylko wzmocniliśmy nasz zespół wieloma specjalistami – przede wszystkim w obszarze inżynieryjnym (soft- i hardware), zarządzania i PR – ale i otworzyliśmy nowe biuro w Warszawie. Od lutego 2021 r. nasz warszawski oddział mieści się w kompleksie Varso Place, w skład którego wchodzi Varso Tower — najwyższy budynek biurowy Unii Europejskiej. Dzięki relokacji jesteśmy w samym centrum polskiego środowiska biznesowego i innowacyjnego. Wydarzenia, projekty i doświadczania, które wynieśliśmy z 2021 r., pozwalają nam z dużym optymizmem, ale i z niezwykłą ekscytacją patrzeć na kolejny rok. Zapewne dla całego krwiobiegu gospodarczego będzie to kolejne intensywne 12 miesięcy, a dla branży dronowej szczególnie – to w końcu jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie ewoluujących sektorów globalnej gospodarki.

Comments are closed.