Podsumowanie działań ZPSK w 2021 roku

0

ZPSK podsumowuje 2021 rok.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) zaprezentował podsumowanie działań w 2021 roku.

Pomimo trudności związanych z pandemią, ZPSK aktywnie uczestniczył w rozwoju i wsparciu polskiego sektora kosmicznego. W 2021 roku wziął aktywny udział w wypracowywaniu projektu Krajowego Programu Kosmicznego. Związek uczestniczył w posiedzeniach Grupy Roboczej MR ds. KPK, w ramach której dyskutowano nt. konkretnych rozwiązań. Analogicznie dyskusja była prowadzona podczas posiedzeń grup roboczych ZPSK ds. poszczególnych celów KPK. Efektem było wypracowanie komplementarnego projektu KPK. Związek zabiegał m.in. o określenie perspektywicznych technologii, właściwą organizację infrastruktury laboratoryjno-testowej, rozwój rynku SST czy taką organizację systemu informacji satelitarnej, która będzie zapewniała dostęp do rynku i zamówienia dla podmiotów prywatnych sektora kosmicznego (zasada: administracja klientem). Podczas konsultacji KPK, Związek zaproponował szereg poprawek do projektu.

W zakresie promocji branży, w lutym br. Związek wydał Katalog Członkowski ZPSK, ważne i fachowe źródło wiedzy nt. firm, produktów, technologii i usług sektora kosmicznego. Z kolei w dn. 29-30 czerwca br. zorganizowano długo-oczekiwane III Forum Sektora Kosmicznego. Choc wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, wzięli w nim udział czołowi aktorzy sektora kosmicznego z Polski, przedstawiciele ESA i EUSPA. Na konferencję, o znaczącym zakresie merytorycznym, zarejestrowało się blisko 250 osób i tyleż samo śledziło debaty w internecie,

Corocznie Związek współorganizował także program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. W tym roku członkom ZPSK udało się pozyskać 10 stażystów.

Związek był także aktywny w zakresie wsparcia internacjonalizacji polskich podmiotów kosmicznych, współpracując z partnerami zagranicznymi oraz instytucjami państwowywmi. Za perspektywiczne kierunki w przyszłości uznaje się m.in. rynki USA, kraje Zatoki Perskiej, Azji Środkowej. Oczywiście nadal priorytetem pozostaje rynek europejski i relacje z obecnymi krajami członkowskimi ESA. W tym roku do organizacji przystąpiła Litwa, stąd 25 listopad 2021 r. ZPSK zorganizował Polsko-Litewski Dzień Sektora Kosmicznego w ramach którego odbyły się rozmowy B2B pomiędzy polskimi i litewskimi przedsiębiorstwami sektora kosmicznego.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Tomaszowi Zapalskiemu za przesłany tekst.

(ZPSK)

Comments are closed.