Konferencja naukowa z okazji Dnia Teledetekcji

0

21 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja naukowa z okazji Dnia Teledetekcji. Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „GEOIDA” oraz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW po raz 19 zaprosili na podróż przez fascynujący świat teledetekcji. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem “Z metropolii na biegun – teledetekcja a klimat”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz możliwość zaproszenia prelegentów z całej Polski, zdecydowano się na przeprowadzenie konferencji zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams. 

Dzień Teledetekcji  rozpoczęto punktualnie o godzinie 10:00. Po przywitaniu wszystkich gości i prelegentów oraz przedstawieniu patronów wydarzenia głos przekazano Dziekanowi Wydziału Geodezji i Kartografii, dr hab. inż. Januszowi Walo, prof. Uczelni, który uroczyście rozpoczął konferencję wygłaszając kilka słów o teledetekcji jako nauce i jej rozwoju. Następnie głos zabrała Pani Prodziekan ds. organizacji i nauki, dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, inicjatorka wydarzenia, która przypomniała wszystkim historię obchodów Dnia Teledetekcji oraz podziękowała za przybycie zaproszonym prelegentom i licznym gościom. Kilka słów wygłosił również dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. Uczelni, który wspomniał własne badania związane z tematem tegorocznej konferencji oraz zachęcił wszystkich do uważnego słuchania prelekcji.

Pierwszy panel obejmujący tematy związane z wpływem zmian klimatycznych na zasoby wodne naszej planety rozpoczęła Pani dr inż. Małgorzata Błaszczyk z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która w swojej prezentacji omówiła badania bilansu masy lodowców na Spitsbergenie. Kolejna prelekcja, poprowadzona przez mgr. inż. Mariusza Pasika z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zabrała uczestników na drugi koniec świata – konkretnie na Wyspę Króla Jerzego u wybrzeży Antarktydy. Pan Magister również przedstawiał metody badania geometrii lodowców, w tym wypadku z użyciem danych wieloźródłowych. Ostatnią prezentację w pierwszym panelu poprowadził przedstawiciel firmy ESRI Polska, mgr Michał Domański, który zaprezentował sposób wykorzystywania rastrów wieloczasowych do analizy i prognozowania zmian temperatury mórz i oceanów.

Po trzech prezentacjach przyszła pora na przerwę, w trakcie której przeprowadzony został krótki konkurs dla uczestników. Zadano w nim sześć pytań dotyczących wysłuchanych przed chwilą prelekcji, a najszybsi i najbardziej uważni słuchacze wygrali nagrody ufundowane przez partnerów wydarzenia.

Po przerwie rozpoczął się drugi panel, który pozwolił poznać zastosowanie teledetekcji w analizie wysp ciepła i zmian powierzchni biologicznie czynnych na obszarach miast. Jako pierwsza na wirtualną scenę zaproszona została Pani magister Monika Hajto z Zakładu Teledetekcji Satelitarnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, która w swojej prezentacji omówiła zagadnienie satelitarnego monitorowania miejskich wysp ciepła na przykładzie miasta Krakowa. Ostatnią prelekcję wygłosiły Panie dr hab. inż. Agata Hościło i inż. Daria Stosio z Instytutu Geodezji i Kartografii Centrum Geomatyki Stosowanej. W swojej prezentacji na przykładzie stołecznej Warszawy przedstawiły możliwości teledetekcyjnego monitorowania zmian powierzchni biologicznie czynnych.

Podobnie jak po pierwszym panelu, przed oficjalnym podsumowaniem przeprowadzono krótki konkurs, w którym należało odpowiedzieć na pytania do prezentacji przedstawionych w drugiej części konferencji.

Podczas podsumowania ponownie kilka słów wygłosiła Pani Prodziekan Katarzyna Osińska-Skotak, która podziękowała prelegentom za wystąpienia, słuchaczom na przybycie, a studentom za organizację wydarzenia. Głos zabrał także dr hab. inż. Andrzej Pachuta, który podziękował za obudzenie miłych wspomnień własnych wypraw badawczych. Następnie w imieniu organizatorów konferencji podziękowania dla władz wydziału, prelegentów, patronów i wszystkich uczestników przekazała członek zarządu „GEOIDY” i opiekunka koordynatorów wydarzenia Patrycja Pietrzkowska. 

Na tym nie zakończyły się obchody Dnia Teledetekcji. Dzień po konferencji, 22 grudnia, odbyły się warsztaty z firmą SmartFactor pod tytułem „Wykorzystanie danych z mobilnego systemu mapowania w szczególności mobilnego skaningu laserowego do inwentaryzacji przestrzeni miejskiej, w tym zieleni”. Te, podobnie jak cała konferencja, odbyły się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główny Geodeta Kraju oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Partnerami tegorocznej konferencji z okazji Dnia Teledetekcji zostały firmy ESRI Polska i SmartFactor, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli: miesięcznik „Przegląd Geodezyjny”, magazyn GEODETA, portale gisplay.pl, Kosmonauta.net, Space 24 oraz Urbnews. Serdecznie dziękujemy za nieocenione wsparcie. W szczególności chcielibyśmy podziękować inicjatorce obchodów Dnia Teledetekcji, bez której konferencja by się nie udała – Pani Prodziekan Katarzynie Osińskiej-Skotak, za ogromną pomoc przy organizacji kolejnej, już 19. edycji tego wydarzenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej konferencji, przybyłym gościom i uczestnikom. Mamy nadzieję, że jubileuszowa, 20. edycja konferencji naukowej z okazji Dnia Teledetekcji odbędzie się już stacjonarnie. Do zobaczenia za rok!

Wojciech Szłapacki,
Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „GEOIDA”

Comments are closed.