Stratosferyczne testy Scanway

2

Ciekawy test technologii rozwijanych przez spółkę Scanway.

Spółka Scanway, działająca w obszarze rozwiązań optycznych dla aplikacji kosmicznych, przeprowadziła technologiczny balonowy lot stratosferyczny. Celem misji było sprawdzenie w warunkach zbliżonych do kosmicznych zachowania podzespołów optycznych, mechanicznych i elektronicznych, które spółka w najbliższych latach umieści na orbicie. Założeniem było umieszczenie wykorzystywanych i opracowywanych przez spółkę komponentów w gondoli balonu stratosferycznego, który wzniesie się na wysokość ponad 30 km w celu uzyskania warunków niskiego ciśnienia i niskiej temperatury. 

Misja składała się z kilku eksperymentów, były to między innymi: test powłok optycznych stosowanych w teleskopach spółki, test komputera OBC w niskich temperaturach, test składników produktu SHS – Satellite Health Scanner, który umożliwia autodiagnostykę misji satelitarnych. 

Misja przebiegła nominalnie, balon napełniony wodorem po dwóch godzinach od startu znalazł się na zaprojektowanej wysokości 35 km i rozpoczął opadanie. Komputer pokładowy zbierał dane pomiarowe i wytrzymał najgorsze warunki pogodowe, w tym, zgodnie z logami -10 st. C na obudowie procesora. Powłoki optyczne po wstępnych oględzinach, nie zmieniły swoich właściwości oraz barwy, co zdarza się szczególnie często w warunkach podwyższonego UV. 

Elementy SHS, takie jak kamera, OBC i czujniki temperatury działały nominalnie, lecz w wyniku niewyjaśnionych zakłóceń czujnika GPS, nie został uruchomiony mechanizm rozkładania wysięgnika kamery. Spółka podkreśla, że jest to problem w komponencie od poddostawcy i w kolejnej misji zostanie wprowadzony szereg dodatkowych zabezpieczeń.

Do końca roku spółka planuje jeszcze co najmniej dwie misje stratosferyczne podobnego typu.

2 komentarze

  1. A tam na ziemi, na ziemi. Oczywiście, że by można! Ale bez takiej frajdy i zdjęć 🙂

  2. A nie można było tych badań przeprowadzić na ziemi? Przecież chyba nie problem stworzyć takie warunki jak niska temperatura, podwyższone promieniowanie UV.