Breakthrough Listen – wyjaśnienie niezwykłych sygnałów

0

Prawdopodobnie udało się rozwiązać zagadkę nietypowych sygnałów z Proximy Centauri.

W zeszłym roku informowaliśmy o odebraniu kilku “nietypowych” sygnałów radiowych w ramach programu Breakthrough Listen. Najsilniejsze z nich pochodzą od Proximy Centauri. Prawie rok później udało się prawdopodobnie wyjaśnić czym są te sygnały.

Breakthrough Listen

W lipcu 2015 informowaliśmy o rozpoczęciu programu o nazwie Breakthrough Initiatives. Inicjatywa ma na celu poszukiwanie obcych cywilizacji we Wszechświecie, w ramach której przeprowadzone będą dwa projekty: Breakthrough Listen oraz Breakthrough Message. W 2019 roku dodano do programu optyczne poszukiwanie sygnałów od obcych cywilizacji.

Nasłuch w ramach  Breakthrough Listen rozpoczął się w połowie grudnia 2015 roku. Projekt wykorzystuje dwa dwa potężne radioteleskopy – stumetrowy Green Bank Telescope (GBT) w USA oraz 64 metrowy Parkes Telescope w Australii. Celem Breakthrough Listen jest wykonanie najdokładniejszego z dotychczasowych przeglądów nieba na różnych pasmach radiowych. Skan w zakresie od 1 do 10 GHz ma objąć 10 razy większy obszar nieba i być ponad 50 razy bardziej czuły od poprzednich nasłuchów radiowych, przeprowadzonych w ramach projektu SETI.

Nasłuch nieba jest następujący: zwykle w tygodniu dla tej inicjatywy przeznaczanych jest kilkanaście godzin czasu pracy radioteleskopów, zazwyczaj w „paczkach” po kilka godzin. Pierwsze wyniki nasłuchu opublikowano w kwietniu 2017 roku – wówczas zidentyfikowano 11 ciekawych sygnałów do dalszej analizy.

Nietypowe sygnały z Proximy Centauri – grudzień 2020

Program Breakthrough Listen nadal zbiera dane radiowe. Dziewiętnastego grudnia 2020 pojawiła się informacja od Petera Wordena, że Breakthrough Listen odebrał kilka “nietypowych” sygnałów. Najsilniejsze i najbardziej “trwałe” mają pochodzić z regionu Proximy Centauri – najbliższej nam gwiazdy znajdującej się zaledwie 4,2 roku świetlnego od Układu Słonecznego. Wokół Proximy Centauri krąży mała planeta skalista o oznaczeniu Proxima b.

Zarejestrowane sygnały były bardzo wąskie i na częstotliwości ok. 982 MHz. Ta częstotliwość na Ziemi (i wokół niej) jest często wykorzystywana do radiokomunikacji, w tym do komunikacji z satelitami. Jest zatem w tej chwili prawdopodobne, że odebrane sygnały to interferencje od ziemskich lub satelitarnych źródeł. Dlatego też Breakthrough Prize Foundation prowadził szczegółową analizę sygnałów. Aż do listopada 2021.

Rozwiązaniem zagadki jest Australia

Po prawie roku od rejestracji nietypowych sygnałów naukowcom udało się prawdopodobnie ustalić ich źródło. Tak jak się spodziewano – były one pochodzenia ziemskiego. Co więcej, były one stosunkowo niedaleko radioteleskopu w Parkes w Australii. Choć nie udało się dokładnie ustalić, która z ziemskich technologii była odpowiedzialna za te nietypowe sygnały, udało się wykryć bardzo podobne sygnały na różnych częstotliwościach.

Wyniki analiz zostały opublikowane na łamach czasopisma Nature Astronomy.

Radiowe zanieczyszczenie naszego nieba

Niestety, otoczenie Ziemi jest bardzo “zanieczyszczone” różnego rodzaju sztucznymi źródłami fal radiowych na szerokim zakresie spektrum. Mnogość źródeł i w niektórych przypadkach duża moc emisji często utrudnia wykonywanie obserwacji/nasłuchu radioastronomicznego. Dlatego też coraz częściej pojawiają się propozycje, by dla celów radioastronomii skorzystać z niewidocznej z Ziemi strony Księżyca.

(Nature Astronomy)

Comments are closed.