Nowe jeziora pod lodami Antarktydy

0

Ciekawe wyniki z misji ICESat-2.

Dzięki misji satelitarnej ICESat-2 udało się odkryć ciekawą zagadkę dotyczącą podlodowych jezior na Antarktydzie.

Co się dzieje pod lodową pokrywą na najbardziej niedostępnym kontynencie Ziemi? Czy są tam jeziora ciekłej wody? Czy może się tam skrywać życie?

Ostatnie badania, opierające się na danych satelitarnych z misji ICESat-2, wskazuje na wiele dynamicznych procesów, jakie następują u jezior skrytych pod lodową skorupą Antarktydy. Okazuje się, że te jeziora są w wielu przypadkach ze sobą połączone i doświadczają zjawisk takich jak powiększenie i zmniejszenie objętości.

Zmiany u jezior na Antarktydzie / Credits – NASA Goddard

Pomiary laserowe wykonane z pokładu satelity ICESat-2 pozwoliły na wykrycie niewielkich zmian, rzędu do metra. Te dane mają duże znaczenie na oceny wpływu wody wypływającej spod Antarktydy na oceany naszej planety.

Warto na te badania także spojrzeć z perspektywy “lodowych globów”, takich jak Enceladus czy Europa. To tam może się skrywać życie. Badania Antarktydy mogą także przynieść dodatkową wiedzę na temat procesów zachodzących pod lodowymi skorupami wielu obiektów w naszym Układzie Słonecznym.

Prawdopodobny przekrój przez zewnętrzne warstwy Enceladusa - z widocznymi źródłami hydrotermalnymi / Credits - NASA TV
Prawdopodobny przekrój przez zewnętrzne warstwy Enceladusa – z widocznymi źródłami hydrotermalnymi / Credits – NASA TV

(NASA)

Comments are closed.