Dwie interpelacje dotyczące polskiego sektora kosmicznego

1

Dwie interesujące interpelacje dotyczące rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

W czerwcu zostały wystosowane dwie interpelacje dotyczące rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Długi czas tworzenia projektu ustawy o działalności kosmicznej

Dziewiątego czerwca wpłynęła interpelacja nr 24603 do ministra rozwoju, pracy i technologii “w sprawie przewlekłości prac nad projektem ustawy o działalności kosmicznej”. Autorami tej interpelacji są Paulina Hennig-Kloska, Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń i Tomasz Zimoch.

W tej interpelacji pytający powołują się na wyniki badań Naczelnej Izby Kontroli (NIK) z 2020 roku, w której m.in. wykazano problemy ze stworzeniem ustawy o działalności kosmicznej. Interpelacja zawiera trzy pytania:

  1. Jaki działania naprawcze zdiagnozowanego niepożądanego stanu prac nad przygotowaniem otoczenia prawnego do rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zostały podjęte przez ministra rozwoju w okresie począwszy od maja 2020 r. (data zatwierdzenia wyników kontroli), do końca maja 2021 r.?
  2. Jaka jest przewidywana data przedłożenia projektu ustawy o działalności kosmicznej w Sejmie oraz z czego wynikają opóźnienia?
  3. Czy minister rozwoju podjął jakiekolwiek działania wyjaśniające związane z koniecznością ustalenia przyczyn nierzetelnego przygotowania finansowej strony projektu, o którym mowa wyżej, przez Polską Agencję Kosmiczną?
  4. Jakie działania w ramach sprawowanego nadzoru zostały podjęte przez ministra rozwoju w okresie począwszy od maja 2020 r., do końca maja 2021 r. w związku z krytycznymi ustaleniami NIK względem prawidłowości funkcjonowania Polskiej Agencji Kosmicznej?

Link do interpelacji.

Zainteresowanie oraz jakość kształcenia inżynierii kosmicznej

Drugą ciekawą interpelacją jest interpelacja nr 25025 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wsparcia zainteresowania i jakości kształcenia technologii inżynierii kosmicznej. Ta interpelacja wpłynęła 30 czerwca a jej autorami są Marek Rutka, Robert Obaz, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej oraz Katarzyna Ueberhan.

Ta interpelacja zawiera trzy pytania:

  1. Czy ministerstwo zamierza wspierać lokalne inicjatywy technologii kosmicznych?
  2. Czy ministerstwo zamierza rozwinąć projekty dotyczące obecnych trendów w technologiach kosmicznych?
  3. Czy ministerstwo zamierza zwiększyć finansowanie obecnych podmiotów zajmujących się technologiami kosmicznymi, takimi jak studenckie koła naukowe lub Polska Agencja Kosmiczna?

Link do interpelacji.

Obie interpelacje wskazują, że branża kosmiczna jest ważnym elementem polskiej gospodarki oraz polityki. W tej sprawie pojawia się coraz więcej pytań, m.in. związanych z ogólnym stanem rozwoju tej gałęzi przemysłu w Polsce oraz stopniem realizacji względem wcześniej ustalonych założeń.

(Sejm)

Jeden komentarz

  1. Towarzystwo z MRPiT nie ma pojęcia o branży kosmicznej. Nieźle im za to idzie ustawianie konkursów na prezesów POLSA i zamiatanie pod dywan nieprawidłowości w agencji. Polska resortowa ma się świetnie w ich wykonaniu. Jednak krótkowzroczność tych ludzi zostanie odpowiednio oceniona w kolejnym rozdaniu.