Wcześniejsze maksimum nowego cyklu słonecznego?

0

Nowa analiza początku obecnego cyklu słonecznego sugeruje, że maksimum może nadejść nawet o rok wcześniej.

Cykl aktywności słonecznej charakteryzuje się odpowiednią “kolejnością” polaryzacji pola magnetycznego obszarów aktywnych. Ta polaryzacja zamienia się w każdym kolejnym cyklu. Podczas 24 cyklu aktywności polaryzacja była następująca: N (północ) za S (południe) dla półkuli północnej i S (południe) za N (północ) na półkuli południowej względem ruchu obrotowego Słońca. W 25 cyklu polaryzacja jest odwrotna.

Piętnastego września 2020 naukowcy NASA ogłosili, że nasza Dzienna Gwiazda weszła już w nowy cykl słoneczny. Ten 25. cykl rozpoczął się w grudniu 2019 – wówczas obserwowano kilka plam słonecznych o polaryzacji z nowego cyklu. Wówczas przyjęte modele rozwoju aktywności słonecznej wskazywały, że maksimum cyklu słonecznego nastąpi w połowie 2025 roku. To maksimum ma mieć aktywność na poziomie zbliżonym do 24. cyklu.

Kiedy maksimum nowego cyklu?

Jak to przystało na każdy cykl słoneczny – początek 25. cyklu jest dość powolny. Niemniej jednak w kwietniu 2021 pojawiła się informacja, że obecny cykl “rozpędza” się nieco szybciej niż przewidywano. W konsekwencji naukowcy z agencji NOAA i NASA uważają, że maksimum może nadejść prędzej – być może nawet w 2024 roku. Wartość tego maksimum nadal jest prognozowana na wartość podobną co w 24. cyklu aktywności słonecznej.

Nowa prognoza rozwoju aktywności 25 cyklu słonecznego (kolor żółty) i porównanie z wcześniejszą prognozą (kolor czerwony) oraz porównanie z zakończonym 24. cyklem słonecznym / Credits - NASA, NOAA
Nowa prognoza rozwoju aktywności 25 cyklu słonecznego (kolor żółty) i porównanie z wcześniejszą prognozą (kolor czerwony) oraz porównanie z zakończonym 24. cyklem słonecznym / Credits – NASA, NOAA

Aktywność cyklu a podróże BEO

Monitoring aktywności słonecznej w tym cyklu będzie mieć duże znaczenie. W najbliższych latach, właśnie podczas zbliżającego się maksimum cyklu, człowiek po raz pierwszy od lat 70. XX wieku wybierze się poza bezpośrednie otoczenie Ziemi. Te misje załogowe typu BEO (ang. Beyond Earth Orbit) wystawią astronautów na “pogodę kosmiczną” poza ziemską magnetosferą. Jest oczywiste, że większe rozbłyski mogą zagrozić zdrowiu a nawet i życiu astronautów oraz uniemożliwić wykonanie misji. Dlatego też ważne będzie stałe monitorowanie aktywności słonecznej – w szczególności rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy. Ważne także będzie monitorowanie propagacji cząstek i promieniowania wyemitowanego przez Słońce.

Grafika prezentująca prace astronautów na Księżycu / Credits - NASA
Grafika prezentująca prace astronautów na Księżycu (grafika z 2019 roku, przedstawiająca jedynie koncepcję lądownika – obecna architektura jest inna) / Credits – NASA

Aktywność słoneczna jest komentowana w dziale na Polskim Forum Astronautycznym.

(NASA, PFA)

Comments are closed.