GSA zmienia się w EUSPA

0

Nowa europejska agencja EUSPA powstała na bazie GSA.

W maju 2021 europejska agencja GSA została przemianowana na agencję EUSPA.

Od 2004 roku europejskie działania w tematyce pozycjonowania satelitarnego (GNSS), a w szczególności w praktycznym wykorzystaniu tej techniki satelitarnej na Ziemi, były koordynowane przez agencję European GNSS Agency (GSA). Siedzibą agencji GSA była Praga.

GSA była znana m.in. z koordynacji projektów w ramach programu Horyzont 2020, związanych z praktycznym wykorzystaniem pozycjonowania satelitarnego. Przykładem jednego z takiego projektu był FLAMINGO, realizowany w latach 2017 – 2020.

W 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała transformację GSA do agencji o szerszych kompetencjach. Ma to m.in. związek z europejskim programem Copernicus, jak również programem telekomunikacyjnym GOVSATCOM. Pod koniec 2020 roku zatwierdzono porozumienie polityczne w sprawie europejskiego programu kosmicznego, w którym ważną rolę koordynacyjną ma odgrywać EUSPA. Pod koniec kwietnia 2021 roku Parlament Europejski zatwierdził przekształcenie GSA w EUSPA.

Oficjalny start agencji EUSPA / Credits – EUSPA – EU Agency for the Space Programme

Nowa agencja EUSPA będzie współpracować z agencją ESA, w skład której wchodzą także państwa spoza UE (Wielka Brytania, Szwajcaria i Norwegia), ale nie wchodzą niektóre państwa Unii (np. Bułgaria). Zarówno EUSPA jak i ESA mają inne zadania i kompetencje, a ich relacje będą regulowane m.in. za pomocą Financial Framework Partnership Agreement (FFPA). Niemniej jednak EUSPA będzie zajmować się przede wszystkim sprawami wykonawczymi i wdrożeniowymi bazującymi na europejskich systemach satelitarnych.

Nowa strona EUSPA.

(EUSPA)

Comments are closed.