Częste rozbłyski Proximy Centauri

0

Jak aktywny jest najbliższy sąsiad Układu Słonecznego – Proxima Centauri?

Od wielu lat Proxima Centauri jest celem obserwacji astronomicznych. To zainteresowanie wyraźnie wzrosło po odkryciu planety Proxima b, krążącej wokół tej gwiazdy. Jak aktywna jest Proxima Centauri? Najnowsze pomiary sugerują, że ten czerwony karzeł charakteryzuje się wysoką aktywnością.

Wiele czerwonych karłów charakteryzuje się znacznie podwyższoną aktywnością na zakresie ultrafioletowym. Ta aktywność nie jest stała, a jest wynikiem rozbłysków, które w krótkim czasie uwalniają energię, przede wszystkim na zakresie ultrafioletowym. Jak się okazuje – Proxima Centauri jest jednym z takich czerwonych karłów.

W kwietniu 2021 pojawiły się ciekawe wyniki obserwacji Proximy Centauri pod przewodnictwem Meredith MacGregor z University of Colorado. Z tych obserwacji wynika, że Proxima Centauri emituje bardzo silne rozbłyski, nawet jak na klasę czerwonych karłów.

Najsilniejszy rozbłysk przekroczył poziom promieniowania Proximy Centauri o 14 tysięcy razy ponad normalny poziom tej gwiazdy na zakresie ultrafioletowym. Co ciekawe, ten rozbłysk trwał bardzo krótko – krócej niż 10 sekund – a następnie nastąpiła swoista “druga faza” rozbłysku, trwająca kilka minut. Ponadto, zanotowano wiele podobnych, słabszych rozbłysków.

Tak silne rozbłyski oznaczają, że jakiekolwiek atmosfery pobliskich planet w tym układzie (w tym Proxima b) będą poddawane częstej i nieregularnej erozji. Tego typu warunki nie pozwolą na powstanie czy utrzymanie się życia na powierzchni planet w takich układach planetarnych. Warto tu dodać,  że wszystkie poznane układy planetarne wokół czerwonych karłów są “miniaturowe” w porównaniu z Układem Słonecznym. Często kilka dużych planet może się zmieścić wewnątrz orbity Merkurego.

Jak na razie wiedza dotycząca mechanizmów emisji energetycznych rozbłysków u czerwonych karłów wydaje się być dość ograniczona. Zespół Meredith MacGregor zaproponował potencjalny mechanizm emisji, jednakże ten model wymaga jeszcze wielu obserwacji zarówno Proximy Centauri jak i wielu innych czerwonych karłów.

Warto tu zauważyć, że nasze Słońce okazuje się charakteryzować zaskakująco niską aktywnością.

(Arxiv)

Comments are closed.