Polska drużyna wygrywa konkurs #MyGalileoDrone

1

Agencja Europejskiego GNSS (GSA) z radością ogłasza zwycięzców tegorocznych  konkursów MyGalileoSolution i MyGalileoDrone. Po ożywionej debacie jury wybrało  zwycięskie zespoły w obu konkursach, opierając się nie tylko na innowacyjnym  wykorzystaniu przez nie kluczowych czynników różnicujących Galileo, lecz także na ich  podejściu rynkowym i potencjale szerokiego wykorzystania tego systemu. Zwycięskie  zespoły ogłoszono podczas Dnia przedsiębiorczości, zorganizowanego przez GSA w  dniu 2 marca. Nie przedłużając, zwycięzcami zostają… 

W konkursie MyGalileoDrone pierwszą nagrodę otrzymał zespół Abzero (Włochy) za Nautilus – jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie umożliwiające śledzenie autonomicznej dostawy wyrobów  medycznych. Drugą nagrodę przyznano przedsiębiorstwu Spectralight (Polska) za  SpectraDrone, aplikację wykorzystującą drony do tworzenia cichych fajerwerków.  

Przedsiębiorstwo ThunderFly (Republika Czeska) otrzymało trzecią nagrodę za TF-ATMON – system służący przeprowadzaniu pomiarów atmosferycznych, natomiast czwartą nagrodę  przyznano przedsiębiorstwu Raytrack (Hiszpania) za 5GBeamCheck, który wykorzystuje drony do przeprowadzania testów anteny 5G. Zwycięski zespół otrzymuje nagrodę w wysokości  

100 000 EUR, zespół, który zajął drugie miejsce, otrzymuje 60 000 EUR, za zajęcie trzeciego  miejsca przyznano nagrodę w kwocie 40 000 EUR, a czwartego – 30 000 EUR. 

W konkursie MyGalileoSolution pierwszą nagrodę w etapie 1 (od pomysłu do prototypu)  przyznano VisionAnchor (Słowenia) pierwszemu na świecie systemowi monitorowania kotwic  dla łodzi, drugą nagrodę przyznano BitPet (Norwegia), wykorzystującej technologię  rzeczywistości rozszerzonej w grze mobilnej, w której każdy z graczy opiekuje się wirtualnym  zwierzakiem, natomiast trzecią nagrodę przyznano BeeLive (Grecja), narzędziu  umożliwiającemu pszczelarzom podejmowanie decyzji i nawiązywanie kontaktów za pomocą  urządzeń kompatybilnych z GNSS. Natomiast w etapie 2 (od prototypu do produktu) trzema  najlepszymi zespołami były: na pierwszym miejscu – 10Lines (Estonia), wykorzystujące autonomiczny robot do oznaczania miejsc parkingowych, na drugim miejscu – V-Labs 

(Szwajcaria), wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej rozwiązanie służące  wizualizacji, pomiarowi i modyfikacji danych geoprzestrzennych z dokładnością do centymetra,  a na trzecim miejscu – Lympik Oculus (Austria), aplikacja służąca analizie statystyk dla trenerów  profesjonalnych narciarzy. Jak dotychczas MyGalileoSolution jest największym konkursem  zorganizowanym przez GSA, w którym pula nagród wyniosła prawie 1,5 mln EUR i została  rozdzielona między 50 zespołów, w tym sześciu finalistów, którym przyznano nagrody w  wysokości od 15 000 do 60 000 EUR. 

Wspieranie wykorzystywania Galileo 

Podczas Dnia przedsiębiorczości wybrani najlepsi uczestnicy obu konkursów przedstawili swoje  aplikacje i pomysły, po czym ogłoszono zwycięskie zespoły i wręczono im nagrody.  

„Tegoroczny konkurs był wyjątkowy i chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim zwycięzcom” – powiedział dyrektor GSA Rodrigo da Costa. „Konkursy MyGalileoSolution i  MyGalileoDrone odgrywają istotną rolę we wspieraniu wykorzystywania Galileo w wielu  segmentach rynku. Kluczową rolą GSA, i w przyszłości EUSPA, jest zwiększenie  konkurencyjności unijnego sektora wykorzystania danych satelitarnych (space downstream)  poprzez wspieranie innowatorów, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Oba te konkursy  pomagają nam osiągnąć właśnie taki cel” – powiedział. 

O MyGalileoDrone & MyGalileoSolution 

MyGalileoSolution i MyGalileoDrone stanowią kontynuację poprzedniego znanego konkursu  MyGalileoApp. W ramach konkursów, odbywających się na przestrzeni sześciu miesięcy,  zorganizowano wiele rund przeglądów z udziałem GSA, ekspertów ds. rynku i technologii, a  zespoły miały zapewniony mentoring w odniesieniu do różnych tematów. Otrzymano ponad  600 zgłoszeń do obu konkursów i ostatecznie GSA umożliwiło realizację marzeń  80 przedsiębiorstwom typu start-up. 

Zespoły te pochodziły z różnych miejsc w Europie i reprezentują zarówno środowisko  akademickie, jak i przemysł. Są to przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP z różnorakich  segmentów rynku. Łączna pula nagród w konkursach wynosi 1,7 mln EUR, z czego główne  nagrody przeznaczono dla najlepszych zespołów, a nieco skromniejsze za rozwiązania  kwalifikujące się do konkursu. Uczestnicy zostali ocenieni na podstawie kryteriów, takich jak  innowacyjność, znaczenie projektu dla Galileo, potencjał rynkowy i wykonalność realizacji  pomysłów.  

O Dniu przedsiębiorczości 

Dzień przedsiębiorczości, zorganizowany przez GSA w dniu 2 marca, jest jednym z pierwszych  wydarzeń zrealizowanych w ramach inicjatywy dotyczącej przedsiębiorczości w przemyśle  kosmicznym „CASSINI”. To wydarzenie trwające pół dnia jest jednym z wielu działań  planowanych przez GSA, które ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez stwarzanie  możliwości przedsiębiorcom i innowatorom. 

Celem wydarzenia jest propagowanie kreatywnych pomysłów i lukratywnych możliwości  rynkowych opartych na EGNSS, zwiększanie świadomości na temat roli sektora wykorzystania  danych satelitarnych (space downstream) w osiąganiu wspólnych celów i priorytetów UE oraz  zapewnienie platformy współpracy wszystkim zainteresowanym stronom. 

Informacja prasowe GSA

Jeden komentarz

  1. Dobrze rozumiem, że Polska otrzymała nagrodę za fajerwerki, podczas gdy inne kraje za działania medyczne, transportowe itp. ?