Wyniki konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej 2020

0

Na początku lutego zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji konkurs Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej, napisanych przez debiutantów.

Na konkurs nadesłano 168 opowiadań, wpisujących się w nurt science fiction, zaś ich tematyka poruszała kwestię sztucznej inteligencji i robotyki, rzeczywistości wirtualnej, możliwych scenariuszy zagłady świata czy klasyczną problematykę lotów kosmicznych oraz potencjalnych kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami. Znaczącym zróżnicowaniem odznaczał się zarówno warsztat pisarski, jak i warstwa merytoryczna przesłanych prac.

Z nadesłanych tekstów recenzenci odrzucili 105 opowiadań, które nie spełniły warunków formalnych konkursu lub nie reprezentowały oczekiwanego poziomu literackiego. Pozostałe 63 prace przekazane zostały do oceny Jurorów, w gronie których znaleźli się:

  • dr Michał Cholewa: Informatyk, pisarz specjalizujący się w militarnej science fiction oraz działacz polskiego fandomu. Laureat nagród literackich im. Janusza A. Zajdla oraz im. Jerzego Żuławskiego;
  • dr Sebastian Szymański: Filozof i etyk zajmujący się zagadnieniami relacji ze sztuczną inteligencją, kierownik Centrum Badania Ryzyka Systemowego UW;
  • dr Weronika Śliwa: Astronom, popularyzatorka astronomii oraz astrofizyki, kierownik planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
  • Michał Cetnarowski: Krytyk literacki i redaktor działu prozy polskiej w miesięczniku „Nowa Fantastyka”. Laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla;
  • Kamil Muzyka: Popularyzator nauki, badacz stanu techniki, specjalista prawa kosmicznego oraz konsultant ds. surowców kosmicznych.


Najwyższą liczbę punktów nadanych łącznie przez Jurorów otrzymały następujące opowiadania:

  1. Miejsce Pierwsze: „Mistrz Marionetek”, 44 pkt.
  2. Miejsce Drugie: „Kulisy lotu ptaka w kosmos”, 40 pkt.
  3. Miejsce Trzecie:„Góra Mroku”, 39 pkt.

Wyróżnienia: 

  • „Emmanuel”, 38 pkt.
  • „Pamięć Arki”, 38 pkt.

Kompletną punktację wszystkich prac, które zakwalifikowały się do drugiego etapu selekcji, wraz z nazwiskami autorów, można znaleźć na stronie https://pffn.org.pl/konkurs/konkurs-2020/. W przypadku tekstów o takiej samej ocenie końcowej, celem kwalifikacji prac pod uwagę dodatkowo wzięte zostały oceny cząstkowe, usystematyzowane od najwyższej do najniższej.

Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowane zostały przez Wydawnictwo IX, Powergraph oraz Dom Wydawniczy REBIS. Dodatkowo do pięciu najwyżej punktowanych tekstów znajdzie się w wydanej drukiem Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej 2021.

Comments are closed.