Grudzień 2020 w odkryciach NEO

0

Zapraszamy do podsumowania odkryć planetoid bliskich Ziemi w grudniu 2020 roku.

Rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na wyraźny wzrost odkryć obiektów krążących blisko Ziemi (NEO, ang. Near Earth Object). W 2000 roku odkryto 363 obiekty NEO. W 2010 takich odkryć było już 921. W 2019 roku odkryć było ponad 2400. Jednocześnie wydaje się, że ludzkość odkryła już prawie wszystkie obiekty NEO o średnicy większej od 1 km, gdyż w latach 2010-2019 odkrywano ich maksymalnie kilkanaście rocznie. Co ciekawe, od kilku lat ilość odkrywanych obiektów większych od 140 metrów jest mniej więcej stała: co roku odkrywa się ich 400 – 500. Tego typu obiekty wciąż mogą wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, szczególnie, gdyby uderzyły w kontynent taki jak Europa (lub pobliskie wody).

Największy postęp dokonał się w odkryciach małych obiektów. Dziś dość często odkrywa się meteoroidy o średnicy zaledwie 2-3 metrów. Takiej wielkości obiekty były zbyt małe i zbyt słabe jeszcze dziesięć lat temu. Choć aż tak małe obiekty nie zagrażają naszej planecie (a te o średnicy kilkunastu metrów mają potencjał zniszczeń zbliżony do bolidu czelabińskiego), o tyle wiedza na temat wielkości i dystrybucji takich obiektów NEO ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian w całkowitej populacji w pobliżu Ziemi. Co ciekawe, ilość odkryć meteoroidów o średnicy mniejszej niż 10 metrów wyraźnie spada w okresie lata na półkuli północnej – wówczas wiele obserwatoriów astronomicznych funkcjonuje krócej.

W grudniu 2020 roku łącznie odkryto 267 planetoid NEO. 52 z nich ma szacowaną średnicę większą od 140 metrów – taki rozmiar (uderzającej planetoidy) jest uznawany za mogący wywołać większe szkody na Ziemi. Nie odkryto żadnego obiektu o spodziewanej średnicy większej od 1 km.

2020 rok w odkryciach obiektów NEO

Łącznie w 2020 roku odkryto 2957 obiektów NEO. Wśród nich są dwie komety – pozostałe obiekty to planetoidy i meteoroidy. Łącznie odkryto 120 nieznanych wcześniej obiektów, które potencjalnie mogą zagrozić naszej planecie. Ponadto, nastąpiło 108 bliskich przelotów planetoid lub meteoroidów w pobliżu Ziemi. Największym obiektem, który przeleciał blisko Ziemi był 2020 LD o średnicy ponad 100 metrów. Ten obiekt, podobnie jak wiele innych, odkryto dopiero po przelocie. Na wyróżnienie zasługuje także 2020 CD3 – meteoroid o średnicy do 2 metrów, który do maja 2020 był “mini-księżycem” Ziemi. Innym obiektem przechwyconym przez pole grawitacyjne naszej planety stał się 2020 SO – dokładna analiza wykazała, że jest to pozostałość po misji księżycowej z lat 60. XX wieku.

Animacja przechwycenia 2020 SO przez Ziemię / Credits - Tony873004, CC BY-SA 4.0
Animacja przechwycenia 2020 SO przez Ziemię / Credits – Tony873004, CC BY-SA 4.0

(PFA, CNEOS)

Comments are closed.