Tajne życie w chmurach

0

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła się aplikacja do międzynarodowego konkursu CanSat. Studenci biorący udział w konkursie mają za zadanie zaprojektować, zbudować i wysłać satelitę, który, co jest dość niewiarygodne, ma się zmieścić w puszce po napoju!

CanSat jest organizowany na poziomie krajowym przez Centrum Nauki Kopernik, a na poziomie międzynarodowym przez Europejską Agencję Kosmiczną. W 2020 roku do konkursu przystąpił również nowy zespół reprezentujący Akademeia High School z Warszawy “Air Thief”. W skład Air Thief wchodzą pracowici i ambitni uczniowie jednej z najlepszych szkół brytyjskich w Polsce, której zeszłoroczne wyniki maturalne jedynie upewniły miejsce AHS na podium. Przedmiotami wiodącymi członków zespołu są rozszerzona matematyka, fizyka, biologia oraz chemia, co nie zmienia faktu, że AHS również słynie ze wspaniałych zasobów wiedzy artystycznej i kulturalnej. “Ta szkoła wygląda jak wystawa sama w sobie” bardzo często nowi uczniowie tak opisują budynek i atmosferę w AHS.

Misja Air Thief jest nadzorowana przez wybitnego astronoma i konstruktora robotycznych teleskopów dr Jakuba Bochińskiego. Zespół składa się z 5 uczniów w wieku 16-18. “Dla każdego z nas taka misja jest całkowitą nowością, ale równocześnie jest wejściówką do świata nauki i zarządzania”  mówią członkowie zespołu Air Thief. Ekspedycja tej drużyny bazuje na zbieraniu danych z powietrza. Projekt ma za cel dowieść istnienia mikroorganizmów w troposferze na terenie Polski. 

Motywem przewodnim misji jest umożliwienie lub zapoczątkowanie badań życia pozaziemskiego i wykorzystania znajomości cykli życiowych mikroorganizmów do modernizacji współczesnej medycyny. Aby wspierać rozwój edukacji, a przede wszystkim sektora inżynierii aeronautycznej, drużyna zdecydowała się zamieścić wszystkie informacje projektu na platformie open source. Projekt polega na zebraniu próbek powietrza z określonej wysokości – ok. 2 km n.p.m., a następnie poddaniu ich analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu cytometrii przepływowej. 

Satelita składa się z głównej komory (E-komora) oraz z wewnętrznej komory (S-komora), przez które będzie wymuszony przepływ powietrza z wybranej wysokości.  Powietrze będzie przepychane za pomocą pompy, żeby umożliwić jego przepływ przez cztery warstwy filtrów.  Od wlotu satelity, czyli od dołu w kierunku spadania, będą zamieszczone dwa filtry F7, żeby zapewnić sterylność po wylądowaniu. Od góry, czyli od wylotu powietrza będą dwa filtry Hepa 12, które mają zapewnić barierę, która odcina od środowiska zewnętrznego.

Dodatkowo system jest zbierania próbek będzie wyposażony w ścianki zamykające obydwie komory na danej wysokości oraz w plastyczny cylinder, który posłuży za dodatkowe obniżenie gradientu zanieczyszczeń. Zewnętrzna komora będzie tak zaprojektowana, aby jak najbardziej ułatwić jej zdejmowanie z pokładu satelity. Zebrane próbki, po odpowiedniej preparacji i sterylizacji będą przetransportowane do laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona analiza jakościowa i ilościowa. 

Cytometria przepływowa to niezawodna technika stosowana do analizy fizjologicznych i chemicznych właściwości komórki lub organizmu. Ta technika jest metodą dobraną do projektu z pomocą eksperta ds analizy komórek i mikroorganizmów. Rzetelność projektu Air Thief zapewniają liczne testami systemów i podsystemów. Głównymi testami są komora rękawicowa, o odpowiednim poziomie sterylności, osiągniętym z pomocą lampy UVC oraz sterylność wejścia do systemu pompującego powietrze, eliminująca niechciane mikroorganizmy. Dalsze testy będą przeprowadzane w laboratorium, gdzie będą dobierane odpowiednie chemikalia, które zapewnią bardzo wysoką jakość badań.

Co przyniosą badania Air thief?

Więcej informacji udzielą uczestnicy konkursu pod adresem mailowym  air.thief.cansat@gmail.com

Można również znaleźć wiele informacji na stronie internetowej, na której na bieżąco opisywany jest postęp projektu.

Comments are closed.