Startuje UNIVERSEH Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości

2

Pięć uczelni z Europy rozpoczęło dzisiaj realizację projektu UNIVERSEH. Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości tworzy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wspólnie z czterema innymi uczelniami partnerskimi z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji.

Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości rozpoczął dziś oficjalnie swoją działalność podczas wirtualnej ceremonii inauguracyjnej. Zwycięskie konsorcjum pod nazwą UNIVERSEH będzie pracować na rzecz rozwoju technologii związanych z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. 

Partnerami AGH w konsorcjum są: Uniwersytet w Tuluzie (Francja – lider projektu), Uniwersytet Luksemburski (Luksemburg), Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy) oraz Uniwersytet Techniczny w Luleå (Szwecja). Koordynacją projektu w AGH, a także budowaniem relacji z biznesem i przemysłem z sektora okołokosmicznego będzie zajmował się prof. Tadeusz Uhl z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 

UNIVERSEH działając w obszarze nauki, inżynierii, ekonomii, nauk społecznych, medycyny czy kultury, będzie wspierać europejski obszar edukacji, w szczególności poprzez zwiększanie zatrudnienia czy rozwój przemysłu. Realizacja projektu UNIVERSEH przyczyni się również do utrzymania autonomii Unii Europejskiej oraz jej czołowej pozycji w obszarze badań i eksploracji kosmosu. Zainaugurowany dzisiaj projekt koncentruje się na czterech obszarach: 

  • przestrzeni kosmicznej w kontekście wyzwań społecznych,
  • zrównoważonym rozwoju przestrzeni kosmicznej, 
  • eksploracji kosmosu,
  • zasobach i osadnictwie kosmicznym. 

Projekt UNIVERSEH został zatwierdzony przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w lipcu 2020 roku i uzyskał finansowanie na poziomie 5 mln euro. W ciągu trzech lat środki będą przeznaczane między innymi na prowadzenie innowacyjnych działań dydaktycznych wspierających sektor kosmiczny, a skorzystać z nich będzie mogło łącznie nawet 140 tysięcy studentów i pracowników uczelni partnerskich. 

Strategia konsorcjum UNIVERSEH zakłada mobilność studentów oraz kadry naukowej, a także promowanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego. Warto dodać, że dzięki realizacji projektu uczelnie będą w stanie dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Co więcej, partnerzy projektu, korzystając ze wspólnego bogatego doświadczenia i kontaktów z przemysłem kosmicznym będą w stanie zaoferować pionierskie kierunki kształcenia. 

– Projekt UNIVERSEH daje nam świetną okazję do pracy w międzynarodowym zespole bardzo doświadczonej kadry i badaczy sektora kosmicznego – wyjaśnia prof. Tadeusz Uhl, kierownik projektu z AGH. – Rola badań kosmicznych będzie szybko rosła w najbliższej przyszłości. Technologie oparte na rozwiązaniach kosmicznych przyczynią się do polepszenia jakości ludzkiego życia. Zasoby kosmiczne zaspokoją nasze codzienne potrzeby, ale najpierw musimy zrozumieć przestrzeń kosmiczną oraz jej rolę.

UNIVERSEH to dla nas duże wyzwanie – dodaje prof. T. Uhl. –  Musimy być bardziej otwarci na współpracę wielokulturową i wielojęzyczną, co jest powszechną praktyką w eksploracji kosmosu. Musimy zorganizować bardzo nowoczesne i przyjazne środowisko dla studentów i naukowców, które pomoże im realizować nowe pomysły związane z innowacjami kosmicznymi i da im możliwość rozpoczęcia działalności w tym obszarze. UNIVERSEH daje nam szansę na wymianę dobrych praktyk w obszarze edukacji i badań pomiędzy uczelniami partnerskimi. Wyniki projektu pomogą nam kształcić inżynierów przyszłości.

Prof. Philippe Raimbault, rektor Uniwersytetu w Tuluzie wyjaśnia: – UNIVERSEH to dla nas i naszych lokalnych partnerów projekt strategiczny, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego.  Przestrzeń kosmiczna jest jednym z głównych obszarów badań uczelni oraz sektora gospodarczego w Tuluzie. Nasze oczekiwania są wysokie, jeśli chodzi o poprawę mobilności studentów, tworzenie nowych i udoskonalnych kursów multidyscyplinarnych. To wszystko z myślą o lepszym przygotowaniu naszych studentów do wejścia na rynek pracy oraz oczywiście wzmocnieniu mobilności wszystkich studentów, niezależnie od ich pochodzenia. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne rozpoczęcie projektu.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis, podkreśla: – To dla nas nadzwyczajne wyróżnienie. Będziemy wspólnie z partnerami z Europy tworzyć sieć uniwersytetów kosmicznych. Rozwijanie dyscyplin wykraczających poza nasz ziemski glob to kierunek rozwoju najlepszych uczelni na świecie. Dodatkowo to dla nas motywacja, aby Akademia mogła pozostawić swój wkład w rozwój dyscypliny przyszłości, jaką jest kosmos i jego lepsze poznanie. Zaczynamy drugie stulecie działalności Akademii z ambitnymi planami rozwijania zaawansowanych technologii sektora kosmicznego. 

Warto przypomnieć, że AGH wspiera przemysł kosmiczny licznymi projektami realizowanymi przez kadrę oraz studentów. Innowacyjne konstrukcje rakiet, sond kosmicznych, łazików marsjańskich czy balonów stratosferycznych tworzą między innymi studenci zrzeszeni w kole naukowym AGH Space Systems, wielokrotnie nagradzanym na arenie międzynarodowej. Ponadto w AGH prężnie rozwija się górnictwo kosmiczne, w obszarze którego pracują eksperci z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Dodatkowo w AGH realizowany jest wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk projekt „LOOP – Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa. Badania prowadzone w AGH są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach konsorcjum było utworzenie Centrum Technologii Kosmicznych w AGH. Do głównych zadań CTK należeć będą w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie eksploracji kosmosu, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w obszarze technologii kosmicznych, współpraca z jednostkami AGH, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie. Centrum skupi się również na rozwijaniu bazy aparaturowej i laboratoryjnej, poszerzaniu oferty badawczo-wdrożeniowej AGH w zakresie technologii kosmicznych czy współpracy z przemysłem z branży około kosmicznej.  W CTK opracowywane będą również programy specjalistycznych zajęć z obszaru technologii kosmicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie: https://universeh.eu/

2 komentarze

  1. Nie wiem czy jest to dobra droga. Jestem tu sceptyczny. Gospodarki tych “partnerskich” krajów nie są nastawione na partnerstwo z Polską. powinniśmy bardziej stawiać na wzmocnienie w naszym regionie Europy, tym bardziej tam gdzie moglibyśmy być liderami i tworzyć wartość dodaną przez współpracę i podnoszenie wspólnych kwalifikacji. Chyba pora przestać się wstydzić i jeszcze więcej sobie przeszkadzać w uzyskaniu silnej pozycji.