Odwołanie Prezesa POLSA

16

Pod koniec listopada Pan Michał Szaniawski został odwołany z funkcji Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2019 r. powierzył panu Michałowi Szaniawskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Decyzja związana była ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa PAK, dr hab. Grzegorza Bronę.

Przez kolejne miesiące trwały konkursu na stanowisko Prezesa tej Agencji. W międzyczasie zmieniła się także ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej, która m.in. doprecyzowała zapisy o kompetencjach Prezesa i Wiceprezesa tej Agencji oraz powoływaniu i odwoływaniu tych osób. Zmienione zostały także zasady zatrudniania pracowników POLSA i zasady funkcjonowania Rady tej Agencji. Ponadto, organem nadzorującym POLSA stało się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Wreszcie, 1 października 2019 MPiT poinformowało, że na stanowisko Prezesa POLSA powołało Pana Michała Szaniawskiego (z wcześniej pełnionej pozycji “pełniącego obowiązki”).

Pierwszego grudnia 2020 różne nieoficjalne źródła poinformowały, że Pan Michał Szaniawski został odwołany z funkcji Prezesa POLSA. Jak na razie nie są dokładnie znane przyczyny odwołania Pana Michała Szaniawskiego. Pojawiły się informacje, że częściowo powodem odwołania są przedłużające się prace nad Krajowym Programem Kosmicznym (KPK), który miał określać zadania dla polskiej branży na lata 2021 – 2025.

Z pewnością niektóre działania Pana Michała Szaniawskiego można oceniać pozytywnie. Pan Szaniawski działał m.in. przy kwestiach szerszego korzystania z danych satelitarnych przez administrację publiczną, jak i nawiązywał kontakty międzynarodowe. Jednym z nich było rozpoczęcie procesu nawiązywania współpracy pomiędzy Polską a agencją NASA, co nastąpiło na konferencji IAC 2019 w Waszyngtonie.

IAC 2019 - Michał Szaniawski i Jim Bridenstine / Credit: (NASA/Bill Ingalls)
IAC 2019 – Michał Szaniawski i Jim Bridenstine / Credit: (NASA/Bill Ingalls)

Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tym czasie odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 r. był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Warto tu dodać, że w tle wyboru na tę pozycję zawiązał się poważny spór co do stanowiska Prezesa POLSA. Stronami w tym sporze byli poszczególni kandydaci na to stanowisko.

(inf wł)

16 komentarzy

 1. Przeklejam ciekawy komentarz ze space24 – może coś w tym jest?
  cytaty z raportu NIK, s.6: Ustalone w toku kontroli przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, że stosowany w PAK system kontroli zarządczej nie zapewniał prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdań budżetowych, zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegające na niesporządzeniu w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazania w tych sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Spośród 14 wniosków pokontrolnych z kontroli wykonania planu finansowego PAK w 2018 r., zrealizowano sześć, dwa zrealizowano częściowo, a sześciu – nie zrealizowano. W wyniku kontroli P/19/021 „Rozwój sektora kosmicznego”, Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie nierzetelne przygotowanie przez Agencję finansowej strony projektu Krajowego Programu Kosmicznego. W ocenie NIK było to zasadniczą przyczyną niezatwierdzenia projektu do końca 2019 r. W konsekwencji tej sytuacji powstało istotne ryzyko nieosiągnięcia do końca 2020 r. jednego ze wskaźników realizacji (Opracowany i wdrożony Krajowy Program Kosmiczny) przypisanego do celu szczegółowego nr 1 Polskiej Strategii Kosmicznej.

 2. POLSA nawet nie potrafi zrobić konkursu dla dzieci “Moje ko(s)miczne wakacje”. Miały dzieciary otrzymać upominki, dyplomy, itp. a tu już grudzień. Na FB ludzie się gotują… Kpina. Jak nie potrafią tak prostej rzeczy zrobić, to widać że reszta to znacznie większy wałek. Może teraz wymyślą usprawiedliwienie, że miał szef podpisać dyplomy, ale teraz jest odwołany i trzeba czekać do lipca.

  • Ale ogłoszenia o konkursie w różnych mediach były? Były – czyli reklama dla Polsa zrealizowana. Informacje o wynikach tak samo – PR się udał. A kto i gdzie napisze, że nagród nie ma do tej pory? Jakiś komentarz na niszowym portalu? Bo na pewno nie taki sam zasięg medialny, jak ogłoszenie o konkursie…

   • (…)Informacje o wynikach tak samo – PR się udał.(…)
    Gorzej z zaufaniem do instytucji Państwowych… swoją drogą sądzę, że taki Wałbrzych całościowo na przygodzie z Złotym Pociągiem raczej stracił.

  • Ja się zgłoszę bo nadaje się każdy 🙂 A nuż mi się poszczęści…

 3. Brone zmusili do zdobienia miejsca Panu Szaniawskiemu … ktoś taki jak Pan Sz. nie powinien być Prezesem POLSY nawet 5 minut … kompletnie niemerytoryczny i nie kompetentny

  • Ale jak wynika z artykułu w rzepie mający najważniejszą, decydującą rzecz – czyli odpowiednie znajomości…

  • Synekury mają to do siebie że “na niczym nie trzeba się znać”, ministrem zdrowia od dekad jest zawsze lekarz – czy uważacie że polska służba zdrowia jest zarządzana sprawnie, na co ci lekarze narzekają przecież sami rządzą swym resortem?

 4. Dom publiczny w trakcie pożaru, parafrazując klasyków.
  Dlaczego ze wszystkiego musi być zrobiony chlew wokół którego trwają walki o to kto pierwszy?

  • Kasę wzięli jest jak było cała ta POLSA tak nam potrzebna jak most na środek Bałtyku i z powrotem, w polskiej rzeczywistości CBK PAN zupełnie wystarczy, no ale synekura jest, no to i będzie.