Amazonka z kosmosu

0

Europejska Agencja Kosmiczna przedstawiła nagranie prezentujące przykładową obserwacje rzeki Amazonka w Południowej Ameryce.

Amazonka jest jedną z najważniejszych rzek na całym świecie. Ta rzeka przecina Puszczę Amazońską – potężny kompleks lasów tropikalnych, charakteryzujących się dużą bioróżnorodnością. Niestety, w ostatnich dekadach obserwowana jest degradacja tej puszczy – postępuje szybka i często nielegalna wycinka lasów, obserwuje się też negatywne efekty suszy. Szacunki sugerują, że od lat 70. XX wieku zniknęło około 20% powierzchni tych cennych lasów deszczowych.

Poniższe nagranie prezentuje obraz fragmentu Amazonki, wykonany za pomocą europejskiego satelity Sentinel-1. Ten satelita obserwuje Ziemię nie na zakresie optycznym, lecz za pomocą radaru. Obserwacje radarowe nad optycznymi mają tę przewagę, gdyż można je wykonywać także nocą oraz nawet gdy znajdują się chmury nad celem obserwacji.

Amazonka z kosmosu – Sentinel-1 / Credits – European Space Agency, ESA

Obserwacje obszarów takich jak Amazonka mają duże znaczenie dla zrozumienia wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to też sposób na monitoring regionów z dala od “typowej” aktywności człowieka.

Zdjęcie w pełnej rozdzielczości można zobaczyć na stronie ESA.

(ESA)

Comments are closed.