Czerwiec 2020 w odkryciach obiektów NEO

1

Zapraszamy do podsumowania odkryć planetoid bliskich Ziemi w czerwcu 2020 roku.

Rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na wyraźny wzrost odkryć obiektów krążących blisko Ziemi (NEO, ang. Near Earth Object). W 2000 roku odkryto 363 obiekty NEO. W 2010 takich odkryć było już 921. W 2019 roku odkryć było ponad 2400. Jednocześnie wydaje się, że ludzkość odkryła już prawie wszystkie obiekty NEO o średnicy większej od 1 km, gdyż w latach 2010-2019 odkrywano ich maksymalnie kilkanaście rocznie. Co ciekawe, od kilku lat ilość odkrywanych obiektów większych od 140 metrów jest mniej więcej stała: co roku odkrywa się ich 400 – 500. Tego typu obiekty wciąż mogą wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, szczególnie, gdyby uderzyły w kontynent taki jak Europa (lub pobliskie wody).

Największy postęp dokonał się w odkryciach małych obiektów. Dziś dość często odkrywa się meteoroidy o średnicy zaledwie 2-3 metrów. Takiej wielkości obiekty były zbyt małe i zbyt słabe jeszcze dziesięć lat temu. Choć aż tak małe obiekty nie zagrażają naszej planecie (a te o średnicy kilkunastu metrów mają potencjał zniszczeń zbliżony do bolidu czelabińskiego), o tyle wiedza na temat wielkości i dystrybucji takich obiektów NEO ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian w całkowitej populacji w pobliżu Ziemi.

W czerwcu 2020 roku łącznie odkryto 113 planetoid NEO. 31 z nich ma średnicę większą od 140 metrów – taki rozmiar (uderzającej planetoidy) jest uznawany za mogący wywołać większe szkody na Ziemi. Nie odkryto natomiast żadnego nieznanego wcześniej obiektu większego od 1 km. Ogólna ilość odkryć spadła, choć ilość odkryć obiektów większych od około 140 metrów pozostaje stała. Spadek ilości odkryć jest związany przede wszystkim z warunkami przesilenia letniego na półkuli północnej, co ograniczyło możliwość wykrycia małych meteoroidów o średnicy kilku metrów.

Do końca czerwca 2020 nastąpiło już 48 (wykrytych) bliskich przelotów planetoid i meteoroidów w pobliżu Ziemi. Najciekawszym przelotem było wykrycie 2020 LD – planetoidy o średnicy ponad 100 metrów. 2020 LD została wykryta już po przelocie obok naszej planety. Jest to największa wykryta planetoida jaka zbliżyła się do Ziemi w tym roku. Poprzednia planetoida podobnej wielkości wykonała przelot 2 stycznia 2018 roku – wówczas nastąpił przelot planetoidy 2018 AH o szacowanej średnicy około 100 metrów.

(Tw, NASA, PFA)

Jeden komentarz

  1. czy ktokolwiek sprawdza przez co przelatuje ziemia? wiadomo, ze galaktyka leci, w samej galaktyce tez sie poruszamy, czy ktokolwiek bada informacje czy jakis strumien nie przecina orbity ziemi?