Kosmiczny Hackaton o danych satelitarnych

0

Ruszyły zapisy do kosmicznego Hackathonu z nagrodą główną nawet 3000zł. Udział w wydarzeniu mogą wziąć zarówno osoby pełnoletnie, jak i drużyny w wieku szkolnym.

Od 18 do 24 czerwca 2020 roku odbędzie się Hackathon ,,Wyzwania Nie z Tej Ziemi” organizowany przez BalticSatApps. Wydarzenie przebiegnie w pełni online, skierowane jest głównie do 2-5 osobowych zespołów z Polski. Organizator dopuszcza jednak udział osób z terenu UE. Zespoły będą miały za zadanie znalezienie rozwiązania w zdefiniowanych 5 sektorach dotyczących przetwarzania danych satelitarnych.

  1. Gospodarowanie zasobami wodnymi
  2. Automatyczna ekstrakcja obiektów ze zobrazowań satelitarnych
  3. Teledetekcja w rolnictwie
  4. Monitoring jakości powietrza w kontekście poprawy poziomu życia
  5. Teledetekcja w czasie niemal rzeczywistym

Podczas wydarzenia odbędą się również webinary z ekspertami i instruktorami z branży. Udział w Hackathonie jest bezpłatny, zgłoszenia zespołów pełnoletnich należy przesyłać przez formularz dostępny pod linkiem: https://balticsatapps.pl/hackathon/registration/pl

Instruktorzy Krainy Twórczości poprowadzili aż 7 zespołów w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zgłoszenia drużyn w wieku szkolnym należy przesyłać za pomocą formularza na hasło SATELITY: https://www.krainatworczosci.pl/zapisy-na-zajecia/

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i gadżety od partnerów. 

  • pierwsze miejsce – nagroda dla zespołu w wysokości 3000 PLN
  • drugie miejsce – nagroda dla zespołu w wysokości 2000 PLN
  • trzecie miejsce – nagroda dla zespołu w wysokości 1000 PLN

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora: https://balticsatapps.pl/bsa-hackathon/pl

(BSA)

Comments are closed.