Regulamin ofert pracy serwisu Kosmonauta.net

0

Witamy w regulaminie serwisu Kosmonauta.net. Poniższy regulamin został stworzony w celu wyjaśnienia zasad publikowania oraz promocji ofert pracy, stażów i współpracy na łamach serwisu Kosmonauta.net

Ze względu na specjalistyczny charakter portalu, Kosmonauta.net zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą sektora kosmicznego, nowych technologii i branż pokrewnych. Serwis Kosmonauta.net nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ofertach pracy i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 1. Wysłanie oferty pracy, stażu lub współpracy do publikacji na łamach serwisu Kosmonauta.net jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Wysłanie oferty pracy, stażu lub współpracy wykonywane jest wyłącznie za pomocą maila kontakt@kosmonauta.net
 3. Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie  zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami i zgodami na rozpowszechnianie takich ofert. 
 5. Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 6. Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń pracy, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. Zamieszczenie ofert pracy, współpracy czy stażów jest bezpłatne. W celu ewentualnych bardziej rozbudowanych usług, wykraczających poza ten regulamin prosimy o kontakt na adres kontakt@kosmonauta.net
 8. Portal Kosmonauta.net zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny jak również wymogu uzupełnienia braków zanim nastąpi publikacja.
 9. Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (m.in. zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia).
 10. Portal Kosmonauta.net  nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu. Portal Kosmonauta.net stara się weryfikować oferty pracy i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 11. Portal Kosmonauta.net przetwarza dane osoby/podmiotu wysyłającego ogłoszenie, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.Osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa osoba/podmiot wysyłający ogłoszenie.
 12. Czas wyświetlania ogłoszeń wynosi 14 dni, po upływie tego czasu ogłoszenia przechodzą w tryb archiwalny (nie są widoczne na stronie ofert pracy). 
 13. W dniu zamieszczenia oferty pracy na łamach serwisu Kosmonauta.net, informacja o ofercie zostanie także umieszczona na profilu FB Kosmonauta.net jak również profilu Twitter Kosmonauta.net (z tagiem #kariera) 
 14. Portal Kosmonauta.net zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług bez wcześniejszego informowania wysyłających zgłoszenia.
 15. W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty kontakt@kosmonauta.net

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020

Comments are closed.