Kwiecień 2020 w odkryciach obiektów NEO

0

Zapraszamy do podsumowania odkryć planetoid bliskich Ziemi w kwietniu 2020 roku.

Rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na wyraźny wzrost odkryć obiektów krążących blisko Ziemi (NEO, ang. Near Earth Object). W 2000 roku odkryto 363 obiekty NEO. W 2010 takich odkryć było już 921. W 2019 roku odkryć było ponad 2400. Jednocześnie wydaje się, że ludzkość odkryła już prawie wszystkie obiekty NEO o średnicy większej od 1 km, gdyż w latach 2010-2019 odkrywano ich maksymalnie kilkanaście rocznie. Co ciekawe, od kilku lat ilość odkrywanych obiektów większych od 140 metrów jest mniej więcej stała: co roku odkrywa się ich 400 – 500. Tego typu obiekty wciąż mogą wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, szczególnie, gdyby uderzyły w kontynent taki jak Europa (lub pobliskie wody).

Największy postęp dokonał się w odkryciach małych obiektów. Dziś dość często odkrywa się meteoroidy o średnicy zaledwie 2-3 metrów. Takiej wielkości obiekty były zbyt małe i zbyt słabe jeszcze dziesięć lat temu. Choć aż tak małe obiekty nie zagrażają naszej planecie (a te o średnicy kilkunastu metrów mają potencjał zniszczeń zbliżony do bolidu czelabińskiego), o tyle wiedza na temat wielkości i dystrybucji takich obiektów NEO ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian w całkowitej populacji w pobliżu Ziemi.

W kwietniu 2020 roku łącznie odkryto 280 planetoid NEO. 42 z nich ma średnicę większą od 140 metrów – taki rozmiar (uderzającej planetoidy) jest uznawany za mogący wywołać większe szkody na Ziemi. Nie odkryto natomiast żadnego nieznanego wcześniej obiektu większego od 1 km.

Do końca kwietnia 2020 nastąpiło już 37 (wykrytych) bliskich przelotów planetoid i meteoroidów w pobliżu Ziemi. Stosunkowo dużym obiektem, który przemknął w pobliżu Ziemi, była planetoida 2020 JG. Ta planetoida ma szacowaną średnicę ok 25 metrów. Nastąpił także przelot sondy BepiColombo, która podróżuje przez wewnętrzny Układ Słoneczny do Merkurego. Co ciekawe, przelot tej sondy został zarejestrowany przez programy poszukujące planetoid i przez chwilę oznaczenie 2020 GL2 przypisano do BepiColombo.

Przelot sondy BepiColombo w pobliżu Ziemi / Credits – ESA

Przelot 1998 OR2

Pod koniec kwietnia nastąpił stosunkowo bliski przelot planetoidy 1998 OR2. Obiekt ma średnicę około 2 km – wystarczająco dużo by zagrozić naszej planecie. Tym razem ta planetoida znalazła się w minimalnej odległości około 16 razy większej od dystansu do Księżyca. Orbita 1998 OR2 jest precyzyjnie wyznaczona przynajmniej na następne 200 lat – w tym okresie czasu nie zagraża Ziemi.

Zapis ruchu 1998 OR2 na tle gwiazd z 24 kwietnia 2020 / Credits – Gian Masi
Obserwacje radarowe 1998 OR2 z kwietnia 2020 / Credits - Arecibo Observatory
Obserwacje radarowe 1998 OR2 z kwietnia 2020 / Credits – Arecibo Observatory

(Tw, NASA, PFA)

Comments are closed.