Czy na Wenus mogło istnieć życie?

2

Zespół naukowców z NASA uważa, że na Wenus mógł istnieć płytki ocean nawet przez 3 miliardy lat. Czy na Wenus mogło powstać i rozwinąć się życie?

Choć Wenus krąży “nieopodal” Ziemi w naszym Układzie Słonecznym, do dziś bardzo mało wiemy o tej planecie. Częściowo ma to związek z grubą pokrywą chmur, która uniemożliwia badania powierzchni Wenus z orbity. Częściowo ma to związek z wysokim ciśnieniem oraz temperaturami, jakie panują na powierzchni Wenus – lądowniki były zdolne przetrwać nie dłużej niż 2 godziny.

Przeszłość Wenus jest jeszcze większą zagadką – do dziś naukowcy się spierają, czy ta planeta “zawsze” była pozbawionym życia jałowym globem, czy też znajdowały się tam oceany ciekłej wody. Problemem jest tutaj stosunkowo młody wiek powierzchni Wenus – nie więcej niż 300-700 milionów lat, gdy nastąpiły potężne wylewy lawy. Wydaje się, że wszelkie ślady wcześniejszej Wenus zostały zatarte. Jest jednak możliwe, że niektóre dowody na dawną, zupełnie inną Wenus są wciąż dostrzegalne.

Dwóch naukowców z NASA – Michael Way oraz Anthony Del Genio – uważa, że na Wenus nawet przez 3 miliardy lat mógł się utrzymać płytki ocean ciekłej wody. Do tego wniosku tych naukowców doszło porównując znane modele klimatyczne z prawdopodobną zmianą jasności naszego Słońca. Początkowo, tuż po powstaniu Układu Słonecznego, przez około kilkaset milionów lat, Wenus była stopionym globem, po czym nastąpiło znaczne ochłodzenie tej planety. Przez ten czas w atmosferze Wenus znajdował się głównie dwutlenek węgla. Następnie, wg Way’a i Del Genio, przez kolejne 3 miliardy lat atmosfera Wenus głównie składała się z azotu – podobnie jak atmosfera Ziemi. W tym samym okresie ilość energii emitowanej przez Słońce była niższa niż dziś i przez miliardy lat powoli rosła. Wówczas warunki mogły być sprzyjające dla utrzymania wody w atmosferze i na powierzchni Wenus – prawdopodobnie nawet i płytkiego oceanu. Wreszcie, kilkaset milionów lat temu nastąpiła drastyczna zmiana i Wenus stała się taka jak dziś – jałowym globem, z grubą atmosferą z dwutlenku węgla.

Klimat Wenus od powstania tej planety aż do dziś - przez 3 miliardy lat mógł się tam utrzymać ocean / Credits - Way, Del Genio, NASA
Klimat Wenus od powstania tej planety aż do dziś – przez 3 miliardy lat mógł się tam utrzymać ocean / Credits – Way, Del Genio, NASA

Trzy miliardy lat stabilnych warunków to długi okres, w którym mogło powstać życie. Niestety, jakiekolwiek życie, które tam powstało, zostało zniszczone. Niemniej jednak taki scenariusz rozwoju może być ważny dla ustalania warunków panujących na innych planetach we Wszechświecie, w szczególności tych krążących wokół gwiazd podobnych do Słońca oraz gwiazd typu K.

(JGRP)

2 komentarze

  1. ” tuż po powstaniu Układu Słonecznego, przez około kilkaset miliardów lat,”-ma być milionów lat