Życie wokół gwiazd typu K

0

Astronomowie podejrzewają, że planety krążące wokół gwiazdy typu K mogą być dobrym miejscem dla powstania i utrzymania życia.

Aktualnie ludzkość zna już ponad 4200 planet pozasłonecznych (stan na marzec 2020). Oczywiście, znakomita większość z nich to globy zupełnie nie nadające się do zamieszkania – są to albo gazowe giganty albo też mniejsze obiekty, które krążą zbyt blisko swych gwiazd. Dużo małych egzoplanet odkryto także wokół czerwonych karłów – w tym najbliższą nam planetę pozasłoneczną Proxima b. Jak na razie jednak wśród naukowców panuje przekonanie, że czerwone karły mogą nie być odpowiednim miejscem do powstania i utrzymania życia. Niemniej jednak – z uwagi na mnogość odkryć – astronomowie z dużym zainteresowaniem nadal badają układy planetarne wokół czerwonych karłów.

Jest możliwe, że inny typ gwiazdowy może być bardziej dogodny dla życia we Wszechświecie. Jest to typ gwiazdowy K – klasa gwiazd “pośrednia” pomiędzy gwiazdami typu G (podobnych do naszego Słońca) oraz typami gwiazdowymi czerwonych karłów.

Typ gwiazdowy K zdaje się “oferować” kilka ciekawych cech. Przede wszystkim tego typu gwiazdy nie emitują aż tak dużo niebezpiecznych rozbłysków co czerwone karły. Ponadto, poziom promieniowania UV podczas rozbłysków jest wyraźnie niższy niż w przypadku czerwonych karłów. Gwiazdy typu K świecą także intensywniej od czerwonych karłów, co oznacza, że ekosfera wokół gwiazd tego typu nie znajduje się bardzo blisko gwiazdy. Oznacza to, że planeta potencjalnie zdatna do życia nie byłaby stale zwrócona jedną stroną w kierunku gwiazdy, poszerzając przestrzeń dla powstania życia*. Ekosfera jest także szersza, co oznacza większe szanse dla planety na “znalezienie się” w odpowiednim miejscu.

Co więcej, czas stabilnej emisji energii przez gwiazdy typu K to nawet kilkadziesiąt miliardów lat – znacznie dłużej niż gwiazdy takie jak nasze Słońce. Tak długi okres czasu, parametry orbity i spokojniejsze warunki (w porównaniu z czerwonymi karłami) może sprzyjać powstaniu i utrzymaniu życia.

Oczywiście, w porównaniu z czerwonymi karłami, gwiazd typu K jest znacznie mniej. Tego typu gwiazdy stanowią około 13% populacji gwiazd w Drodze Mlecznej (w porównaniu z 6% gwiazd typu G oraz aż 73% czerwonych karłów). Niemniej jednak gwiazd typu K jest stosunkowo dużo w naszej Drodze Mlecznej.

W najbliższych latach z pewnością dojdzie do prób charakteryzacji warunków panujących na różnych egzoplanetach. Jedna z najnowszych misji orbitalnych – CHEOPS – jest pierwszym przykładem dedykowanych badań tego typu. Być może w ciągu kilku lat poznamy więcej na temat warunków panujących na egzoplanetach czerwonych karłów oraz tych krążących wokół gwiazd typu K. Czy te planety będą się od siebie różnić? Czy planety czerwonych karłów są suche, zaś u innych uda się wykryć większe ilości wody? Tego typu badania z pewnością poszerzą naszą wiedzę na temat możliwości powstania i utrzymania się życia we Wszechświecie.

* Przestrzeń dla życia na planetach krążących wokół czerwonych karłów prawdopodobnie jest bardzo mała – prawdopodobnie jedynie część półkuli stale zwróconej ku swej gwieździe.

(NASA)

Comments are closed.