„Urania” za darmo do nauczania zdalnego

0

Redakcja dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii” podjęła decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu elektronicznych wydań najnowszych roczników tego czasopisma.

W ten sposób staną się dostępne on-line wszystkie egzemplarze „Uranii” z ostatnich stu lat. Ma to na celu wspomożenie nauczycieli i uczniów w zdalnej edukacji, w związku z tymczasowym zamknięciem szkół i obecną sytuacją epidemiczną w kraju.

„Obecna sytuacja w Polsce i na świecie, związana z koronawirusem SARS-CoV-2 i pandemią choroby COVID-19, jest wyjątkowa – postanowiliśmy więc zrezygnować ze sprzedaży ostatnich roczników czasopisma i udostępnić je wszystkim chętnym przez internet. Myślę, że mogą one stanowić szczególną pomoc dla nauczycieli w zdalnej pracy z uczniami. Astronomia fascynuje młodzież jak rzadko, która nauka. Liczę na to, że darmowa lektura Uranii pomoże jej – i nam wszystkim – przetrwać trudny czas narodowej kwarantanny” tłumaczy dr hab. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii – Postępów Astronomii”.

Kilka numerów Uranii z ostatnich lat / Credits - PTA, PTMA
Kilka numerów Uranii z ostatnich lat / Credits – PTA, PTMA

„Urania – Postępy Astronomii” to czasopismo popularnonaukowe o astronomii i badaniach kosmosu. Dzisiejszy dwumiesięcznik powstał z połączenia wydawanego od 1919 roku czasopisma „Urania” i wydawanego w latach 1953-1997 kwartalnika „Postępy Astronomii”. Obecna „Urania” jest jednym z najstarszych astronomicznych tytułów na świecie. Czasopismo wydawane jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), zrzeszające zawodowych astronomów, oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), skupiające osoby zainteresowane astronomią.

,,Urania” zawiera artykuły o różnym poziomie trudności, wiele z nich jest przydatnych dla nauczycieli oraz uczniów w ramach zajęć szkolnych. Znajduje się tam wiele astronomicznych przykładów ilustrujących zagadnienia z zakresu podstawy programowej fizyki, chemii, geografii, matematyki, informatyki i przyrody. Czasopismo może również zainspirować i stać się bazą zajęć pozalekcyjnych.

Od 18 marca 2020 r. nauczyciele i uczniowie mogą pobierać cyfrowe numery czasopisma „Urania” nieodpłatnie – uwolnienie dotyczy numerów z lat 2012-2019, aż do numeru 6/2019, czyli ostatniego z ubiegłego roku. Zasoby są bezpłatne także dla wszystkich innych zainteresowanych osób. Warto podkreślić, iż treści publikowane w „Uranii” w większości nie ulegają szybkiej dezaktualizacji i są wartościowe również przez co najmniej kilka lat po wydaniu danego numeru, a często i dłużej.

Elektroniczne wydania „Uranii” można pobierać na dwa sposoby: poprzez portal Uranii z dedykowanej strony www.urania.edu.pl/archiwum lub alternatywnie ze sklepu Google Play dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Pliki dostępne są w formacie PDF. Dodajmy, iż bezpłatnie dostępne jest także całe historyczne „Cyfrowe archiwum Uranii”, zawierające zeskanowane wszystkie numery czasopisma od roku 1919 do 2011 oraz „Postępów Astronomii” z lat 1953-1997. Papierowe wydania „Uranii” i numery bieżące pozostają płatne, ale szkoły i nauczyciele mają prawo do specjalnego rabatu na prenumeratę czasopisma.

(U-PA)

Comments are closed.