Rok programu Artemis

2

Mija właśnie rok od ogłoszenia programu Artemis – powrotu człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku.

Dwudziestego szóstego marca 2019 roku administracja Białego Domu nakreśliła nowy cel dla NASA: powrót człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku. Następnie, w maju NASA poinformowała o wyborze nazwy programu: Artemis.

Jeszcze przed końcem maja 2019 NASA zaprezentowała bardzo wstępny plan programu Artemis do 2024 i 2028 roku. Z planu wynika, że misja Artemis-3 (wcześniej EM-3) będzie pierwszym załogowym lotem na powierzchnię Księżyca. Wcześniejsze planowane misje, Artemis-1 (EM-1) to bezzałogowy test kapsuły MPCV Orion, zaś Artemis-2 (EM-2) to pierwszy załogowy lot tej kapsuły. Loty kapsuł MPCV Orion mają odbywać się dzięki rakiecie SLS. Sprzęt do misji Artemis-1 jest obecnie integrowany i testowany. Następują także ważne testy strukturalne elementów rakiety SLS. Niestety, już wiadomo, że misja Artemis-1 odbędzie się w 2021 roku.

Pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu powinno nastąpić podczas misji Artemis-3 (EM-3). Ta misja jest zaplanowana na 2024 rok. Na początku października 2019 “wyciekła” wstępna grafika przedstawiająca plan misji Artemis-3. Ten plan misji prawdopodobnie jeszcze kilka razy zostanie zmieniony (w tym np. rezygnacja z użycia LOP-G) zanim przebieg misji zostanie oficjalnie zaakceptowany. Aktualnie wiadomo także, że pobyt astronautów na Księżycu powinien potrwać do około 6,5 dnia. W tej misji zostanie wykorzystany też prawdopodobnie łazik dla astronautów, pozwalający na poruszanie się po powierzchni Srebrnego Globu podobnie jak podczas ostatnich misji Apollo.

Rok programu Artemis / Credits – NASA

Na pierwszy rok programu Artemis (rok fiskalny 2020) NASA otrzymała dodatkowe 1,25 miliarda USD. Jest to bardzo mała wartość, niewystarczająca dla realizacji celu do 2024 roku. Na nadchodzący rok fiskalny (początek w październiku 2020) NASA miałaby otrzymać dodatkowe 2,6 miliarda USD więcej niż w roku obecnym. To są już wartości, które mogą być wystarczające do realizacji programu Artemis. Wiele elementów nie jest jednak jeszcze jasnych i nie ma przeznaczonego finansowania.

Największą zmianą z początku 2020 roku jest fakt, że Artemis docelowo ma doprowadzić człowieka na Marsa. Wypracowane technologie mają być przydatne do misji załogowej na Czerwoną Planetę – zaś Księżyc ma być “przystankiem” w tej drodze.

Lata 2020 i 2021 będą z pewnością krytyczne dla realizacji programu Artemis. W zależności od dostępnych funduszy, postępów prac oraz opóźnień do końca 2021 będzie jasne, czy powrót człowieka na Srebrny Glob przed końcem 2024 roku będzie możliwy.

Warto tu dodać, że jesienią tego roku odbędą się wybory prezydenckie w USA. Czy Donald Trump pozostanie na stanowisku prezydenta USA? Aktualnie wydaje się, że obie główne amerykańskie partie polityczne są przekonane co do programu Artemis. Jest jednak ryzyko, że “czynniki zewnętrzne” – takie jak postępująca pandemia choroby COVID-19 – będą miały priorytet względem programu Artemis.

(Tw, NASA)

2 komentarze

  1. I już wiemy, że nic z tego nie będzie. Światowy kryzys nadszarpnie budżet USA, a eksploracja kosmosu nie jest teraz wśród ich priorytetów.