Cztery dekady satelitarnych obserwacji obszarów polarnych

0

Jakie wnioski płyną z czterech dekad obserwacji satelitarnych obszarów polarnych Ziemi? Jaka jest relacja tych obszarów do klimatu naszej planety?

Obszary polarne Ziemi to dwa regiony szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne. Jednocześnie, oba obszary są dość niedostępne i niezbyt często odwiedzane przez ludzi. Satelitarne obserwacje obu regionów przynoszą ważny zestaw danych, w tym zmian, jakie są obserwowane (m.in. zakres pokrywy lodowej).

Poniższe nagranie prezentuje podsumowanie wiedzy na temat arktycznego oraz antarktycznego lodu na podstawie obserwacji satelitarnych. W obu regionach notuje się poważne zmiany – stały trend spadkowy w ilości lodu w Arktyce oraz dramatyczny spadek zasięgu lodu dookoła Antarktydy. Regularne obserwacje od czterdziestu lat pozwalają na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji w tych obszarach – oraz ich ogólnego wpływu na klimat Ziemi.

Webinar dotyczący obserwacji satelitarnych obszarów polarnych Ziemi / Credits – AGU

Z pewnością oba regiony Ziemi – podobnie jak pozostała część naszej planety – będą obserwowane z orbity przez kolejne lata i dekady. Ważność danych satelitarnych ma obecnie krytyczne znaczenie w zrozumieniu krótko, średnio i długoterminowych zmian jakie zachodzą na naszej “Błękitnej Kropce”.

(AGU)

Comments are closed.