Zgłoszenia eksperymentów do LUNARK

2

Do 20 kwietnia organizatorzy analogowej misji księżycowej na Grenlandii o nazwie LUNARK czekają na propozycje badań naukowych. Misja obecnie jest planowana na wrzesień – listopad 2020.

Celem projektu LUNARK jest wykonanie trzymiesięcznej analogowej misji księżycowej. Baza ma mieć kształt zbliżony do małego lądownika księżycowego. Baza zostanie zbudowana na Grenlandii, około 100 km na południe od Thule. W tej misji będzie uczestniczyć dwóch Duńczyków.

Do 20 kwietnia organizatorzy misji LUNARK czekają na propozycje eksperymentów naukowych, jakie zostaną wykonane w trakcie symulowanej analogowej misji księżycowej. Organizatorzy misji przewidują, że do 24 maja otrzymają eksperymenty i sprzęt do eksperymentów, a do 15 czerwca wszystkie procedury wykonywania badań.

Misja obecnie jest planowana na wrzesień – listopad 2020. Po listopadzie planowane jest rozsyłanie zebranych danych naukowych.

Więcej informacji na stronie projektu LUNARK.

(LUNARK)

2 komentarze

  1. Dlaczego z uporem maniaka piszecie misje analogowe? Czy będą też misje cyfrowe? Czy nie wystarczyloby misja w warunkach symulowanych na Ziemii? Byloby to bardziej po Polsku.
    Skąd w ogóle bierzecie te pojęcie analogowa misja? Kalka językowa z angielskiego?