Nabór do Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej.

0

Jeżeli jesteś studentem/studentką uczelni wyższej i interesujesz się technologiami kosmicznymi, zapraszamy do pierwszej w historii Rady Studentów sektora kosmicznego w Polsce.

„Chciałbym, żeby studenci mieli wpływ na to, jakie inicjatywy im oferujemy, żeby mieli przestrzeń, w której spotkają się przedstawiciele różnych kierunków, uczelni i regionów i która może stanowić zaczątek do współpracy. To jest Rada studentów ale i dla studentów. Powstała po to, abyśmy mogli wysłuchać ich rekomendacji, aby mogli doradzać i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć projekty” – powiedział Prezes Michał Szaniawski.

„Widzimy dużą potrzebę dyskusji zarówno z POLSA jak i pomiędzy grupami studenckimi. Chcemy, aby nasze usługi, to co robimy dla studentów, faktycznie odpowiadało ich potrzebom a tego bez rozmów i wymiany wiedzy, doświadczeń nie da się osiągnąć. Mamy też nadzieję, że Rada przyczyni się do rozwoju umiejętności i postaw studentów i że razem stworzymy projekty, z których każda ze stron będzie dumna” – dodała Kinga Gruszecka, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji.

Poszukiwani są liderzy/liderki, którzy działają aktywnie w kołach naukowych lub pracowali przy projektach kosmicznych. Rada Studentów pozwoli na reprezentowanie kolegów i koleżanek studentów na ogólnokrajowym forum.

Główne cele rady studentów to:

1)            integracja polskich studentów,
2)            promowanie zaangażowania studentów różnych kierunków/specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
3)            zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji,
4)            edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym,
5)            inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów i uczniów,
6)            wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz rozwój młodych talentów.

Rada Studentów będzie interdyscyplinarnym ciałem doradczym Prezesa PAK. Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny. Obsługę posiedzeń Rady Studentów zapewni Polska Agencja Kosmiczna.

Zgłoszenia do Rady Studentów przyjmujemy do dnia 24 lutego 2020 r.

Wypełnioną deklarację należy przesyłać na adres: studenci@polsa.gov.pl

Kandydaci proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z Statutem Rady, a następnie wypełnienie Deklaracji:

Rada Studentów – Statut

Rada Studentów – Deklaracja członkowska

Planowany pierwszy termin posiedzenia Rady Studentów to marzec/kwiecień 2020.

Comments are closed.