Comet Interceptor – ku Fazie A projektu

0

Europejska Agencja Kosmiczna zaakceptowała wyniki wstępnych prac nad misją bezzałogową Comet Interceptor.

Misja o nazwie Comet Interceptor jest misją klasy “F” w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). To “F” pochodzi od słowa Fast i w tym przypadku chodzi o stosunkowo krótki okres od decyzji do startu. Misja Comet Interceptor ma być gotowa do startu w 2028 roku.

Proces selekcji tej misji był bardzo krótki. W lipcu 2018 roku ESA otrzymała 23 propozycje misji bezzałogowych, spośród których wybrano sześciu finalistów. Mniej niż rok później, w czerwcu 2019 ESA wybrała zwycięzcę, którym został Comet Interceptor. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii ESA kierownikiem jednego z eksperymentów misji będzie naukowiec z Polski.

Czemu start w 2028 roku? Comet Interceptor poleci jako drugi pasażer w tej samej rakiecie, wraz z misją ARIEL (Atmospheric Remote‐sensing Infrared Exoplanet Large‐survey). Do wyniesienia w przestrzeń kosmiczną zostanie wykorzystana rakieta Ariane 6. Obie sondy zostaną umieszczone w punkcie L2 układu Ziemia-Słońce, skąd Comet Interceptor rozpocznie swoją wędrówkę.

Misja Comet Interceptor ma mieć masę startową mniejszą od 1000 kg. Sonda będzie wyczekiwać dogodnego celu do eksploracji w punkcie L2, po czym rozpocznie lot do wybranej komety. Na kilka tygodni przed dotarciem (“przechwyceniem”) komety sonda Comet Interceptor podzieli się na trzy części które będą niezależnie badać cel misji. Dzięki temu możliwe będzie “wielopunktowe” badanie komety, co pozwoli m.in. na lepsze zrozumienie interakcji z wiatrem słonecznym.

Naukowcy zamierzają skierować Comet Interceptor ku komecie, która po raz pierwszy odwiedza wewnętrzny Układ Słoneczny. Tego typu obiektu nie są jeszcze dobrze poznane, choć ich aktywność często sugeruje inny skład powierzchni od komet, które już wielokrotnie “wyżarzyły się” w promieniach Słońca.

W styczniu 2020 ESA poinformowała o zaakceptowaniu wyników wstępnych prac w tym projekcie. Tzw. “Faza 0” została wykonana m.in. w Concurrent Design Facility (CDF) – stanowisku projektowania misji znajdującym się w ośrodku ESTEC w ESA. Studia Fazy 0 zostały zakończone w grudniu 2019, po czym ESA wykonała przegląd wyników.

Wyniki z Fazy 0 okazały się być interesujące. ESA zezwoliła na realizację kolejnego etapu – Fazy A (część definicji sondy). Jednocześnie przesłano zaproszenia do europejskich podmiotów przemysłowych, po czym zostanie otwarty przetarg na wykonawcę tej Fazy (wraz z kolejną Fazą B). ESA zakłada, że ten etap prac nad Comet Interceptor zakończy się w 2022 roku.

(ESA)

Comments are closed.