Pierwsze egzoplanety 2020 roku

0

W ciągu zaledwie dwóch tygodni od początku nowego roku astronomowie poinformowali o odkryciu ośmiu nieznanych wcześniej planet pozasłonecznych.

Ostatnie lata to niewątpliwie “złota era” w poszukiwaniu planet pozasłonecznych. Z ponad 4160 “obcych światów” ponad 2660 zostało odkrytych przez kosmiczny teleskop Kepler, który wykonywał obserwacje w latach 2009 – 2018. Następcą Keplera jest teleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 19 kwietnia 2018 za pomocą rakiety Falcon 9. TESS już przynosi ciekawe odkrycia. Oprócz Keplera i TESS funkcjonuje wiele różnych programów poszukiwawczych, w tym wykonywanych przez naziemne obserwatoria astronomiczne.

Pierwsze odkrycia 2020 roku

W ciągu dwóch tygodni od Nowego Roku astronomowie poinformowali o odkryciu i/lub potwierdzeniu istnienia ośmiu nieznanych wcześniej planet pozasłonecznych. Te odkrycia otrzymały następujące oznaczenia: TOI-700 b, TOI-700 c, TOI-700 d, TOI-1338 b, GJ 433 d, GJ 3082 b, GJ 229 A c oraz GJ 180 d.

Trzy z tych planet krążą wokół jednej gwiazdy w układzie planetarnym TOI-700. Wśród nich znajduje się TOI-700 d, która krąży wokół swej gwiazdy w odległości ok. 24 milionów kilometrów z czasem ok 37 dni. Obserwacje wykonane przez TESS zostały wzbogacone o obserwacje przez kosmiczne obserwatorium Spitzer, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy o tej egzoplanecie. Gwiazda w układzie TOI-700 to czerwony karzeł, świecąca znacznie słabiej od naszego Słońca. TOI-700 d wydaje się krążyć w odpowiednim miejscu, by na powierzchni tej egzoplanety mogła znajdować się woda w stanie ciekłym. TOI-700 d ma masę około 1,7 większą od Ziemi i średnicę o około 20% większą od naszej planety. Oznacza to, że TOI-700 d jest prawdopodobnie skalistym obiektem.

Nagranie opisujące TOI-700 d / Credits – NASA Goddard

Innym ciekawym odkryciem z początku 2020 roku jest TOI-1338 b. Jest to pierwsze odkrycie egzoplanety, która krąży wokół dwóch gwiazd (a precyzyjniej – układu dwóch gwiazd znajdujących się blisko siebie). TOI-1338 b jest gazowym gigantem krążącym wokół dwóch gwiazd tego układu z czasem około 95 dni. Promień TOI-133 b to około 0,65 promienia Jowisza – jest to zatem gazowy gigant o rozmiarach porównywalnych z Saturnem. Co ciekawe, gdyby misja TESS opóźniła się o kilka lat, wówczas nie byłoby możliwe wykrycie TOI-1338 b za pomocą tego teleskopu z uwagi na zmianę orbity tej planety. Poniższe nagranie prezentuje opis TOI-1338 b.

Nagranie opisujące układ TOI-1338 b / Credits – NASA Goddard

Pozostałe odkrycia jak na razie dostarczyły jedynie podstawowy zestaw informacji – są to planety krążące wokół swych gwiazd z czasem w zakresie od ok. 12 (GJ 3082 b) do ok. 122 dni (GJ 229 A c) w odległości w zakresie od ok. 11,8 mln km (GJ 3082 b) do ok. 51 mln kilometrów (GJ 229 A c).

Wraz z tymi odkryciami lista znanych i potwierdzonych egzoplanet wzrosła do 4168 obiektów. W tym roku można się spodziewać nawet kilkuset odkryć.

Poszukiwanie egzoplanet w internecie

Dane z misji TESS są dostępne na platformie Zooniverse. To na tej platformie przez lata możliwe były poszukiwania egzoplanet z zakończonej już misji Kepler. Dzięki ówczesnemu projektowi Planet Hunters udało się zidentyfikować wielu kandydatów na egzopanety. Od grudnia 2018 w podobnym trybie dane z misji TESS mogą być analizowane przez internatów.

W maju 2019 zespół Planet Hunters TESS poinformował, że dzięki pracy internautów udało się zidentyfikować kilka nieznanych wcześniej kandydatów na egzoplanety. Ci kandydaci będą teraz badani za pomocą naziemnych obserwatoriów w celu potwierdzenia. Pierwsze potwierdzone odkrycie Planet Hunters TESS to TOI-813b.

(NASA, TESS)

Comments are closed.