Ucieczka MPCV Orion – etap symulacji

3

Oprócz testów rakietowych NASA wykonuje także symulacje różnych scenariuszy ucieczki kapsuły MPCV od rakiety SLS.

Kapsuła MPCV Orion ma być wynoszona w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety SLS. W przypadku problemów z rakietą SLS, w trakcie pierwszych 120 sekund lotu kapsuła MPCV Orion może uciec za pomocą Launch Abort System (LAS).

LAS to stosunkowo duża rakieta na paliwo stałe, która będzie instalowana na szczycie rakiety SLS. Zadaniem LAS jest “zabranie” kapsuły MPCV Orion na odległość bezpieczną od (potencjalnie) wybuchającej rakiety SLS. Dzięki LAS możliwe będzie uratowanie astronautów znajdujących się wewnątrz kapsuły MPCV Orion.

Pierwszy test systemu ucieczkowego NASA przeprowadziła w maju 2010 roku. Drugi test nastąpił dziewięć lat później – w lipcu 2019. Oba testy przebiegły prawidłowo. Ponadto, wykonywane są symulacje – w tym już wykonanych testów. Do symulacji wykorzystywane są także superkomputery.

Poniższa symulacja prezentuje warunki zbliżone do testu z 2010 roku. Dzięki tej symulacji naukowcy mogą ocenić ruch cząsteczek (gazów wylotowych) w trakcie lotu kapsuły (przy włączonym LAS). Poniższa symulacja jest około 38 razy spowolniona względem rzeczywistego testu.

Symulacja ucieczki kapsuły MCPV Orion / Credits – NASA’s Ames Research Center

Pierwsza misja MPCV Orion nosi oznaczenie Artemis-1 (EM-1). Ta misja będzie bezzałogowa. Z kolei druga misja – Artemis-2 (EM-2) – będzie już załogowa. Do tego czasu wszystkie elementy bezpieczeństwa MPCV Orion powinny być poznane, “przesymulowane”, zaś najbardziej krytyczne – także przetestowane.

(NASA Ames)

3 komentarze

  1. Pierwsza misja będzie załogowa, a druga, dla odmiany, też załogowa 😉 (ostatni akapit, poprawka)