New Space Economy ExpoForum (9-12.12.2019)

0

Pomiędzy 9 a 12 grudnia w Rzymie odbyła się konferencja “New Space Economy ExpoForum”.

Konferencja New Space Economy ExpoForum zaprezentowała przede wszystkim możliwości włoskiego sektora kosmicznego – zarówno od strony przemysłu, jak i jednostek badawczo-rozwojowych. Te oba typy podmiotów odgrywają dużą rolę w kształtowaniu włoskiego oraz europejskiego sektora kosmicznego.

Konferencja zgromadziła kilkuset przedstawicieli sektora kosmicznego. Oprócz części wystawowej, na New Space Economy ExpoForum w kilku salach wykładowych odbywały się sesje na tematy związane z europejską branżą kosmiczną: pozycjonowaniem (GNSS), obserwacjami Ziemi (EO), sposobami finansowania nowych projektów, współpracy na poziomie europejskim oraz globalnym oraz wynikom ostatniej Rady Ministerialnej ESA.

Oprócz włoskich podmiotów na konferencji New Space Economy ExpoForum pojawiły się także podmioty takie jak ESA, GSA, CNES oraz DLR. Oddzielne stanowisko było dedykowane szwajcarskim podmiotom.

Szwajcarskie stanowisko na New Space Economy ExpoForum / Credits - Kosmonauta.net
Szwajcarskie stanowisko na New Space Economy ExpoForum / Credits – Kosmonauta.net
Prezentacja szwajcarskiego robota SpaceBok / Credits – kosmonautanet

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko ESA. Każdego dnia konferencji odbywały się na tym stanowisku warsztaty dotyczące różnych zagadnień z branży kosmicznej – przede wszystkim tematyce GNSS i EO. Kilka spółek z całej Europy dzięki stanowisku ESA zaprezentowało swoje dokonania oraz perspektywy dalszych prac. Ponadto, kilka warsztatów dotyczyło finansowania w branży kosmicznej – zarówno z perspektywy funduszy zarządzanych przez duże spółki jak i podmiotów inwestycyjnych.

Jeden z wielu warsztatów ESA zorganizowany na New Space Economy ExpoForum / Credits - Kosmonauta.net
Jeden z wielu warsztatów ESA zorganizowany na New Space Economy ExpoForum / Credits – Kosmonauta.net

Na zaproszenie Włoskiej Agencji Handlu z całego świata przyjechało kilkudziesięciu przedstawicieli sektora kosmicznego oraz finansowego. Z Polski na tę konferencję zaproszono trzy podmioty branży kosmicznej, w tym gdańską spółkę Blue Dot Solutions.

(BDS, K)

Comments are closed.