Bolid DN160822_03 – mini-księżyc Ziemi?

0

Jest możliwe, że zaobserwowany w sierpniu 2016 roku bolid o oznaczeniu DN160822_03 był przez pewien czas “mini-księżycem” naszej planety.

Każdego roku w pobliżu Ziemi przelatuje kilkadziesiąt (wykrytych) małych obiektów. Ich wielkość jest zwykle rzędu od kilku do kilkudziesięciu metrów. Niektóre z nich zakrzywiają znacznie swoją trajektorię po przelocie obok Ziemi.

W niektórych przypadkach może dojść do przechwycenia takiego małego obiektu przez pole grawitacyjne naszej planety. Z matematycznego punktu widzenia wydaje się być prawdopodobne, że od czasu do czasu Ziemia może “na chwilkę” przechwycić mały obiekt, który w ten sposób stanie się chwilowym drugim księżycem.

Jak na razie znamy tylko jeden taki przykład: obiekt 2006 RH120 o średnicy około pięciu metrów. 2006 RH120 był czasowym drugim naturalnym satelitą Ziemi pomiędzy wrześniem 2006 a czerwcem 2007 roku. Jest jeszcze możliwe, że bolid z 2014 roku zaobserwowany nad Europą o średnicy około 15 cm był także takim chwilowym “mini-księżycem” Ziemi.

Naukowcy z australijskiego Curtin University postanowili przeanalizować trajektorię bolidu z 22 sierpnia 2016 roku. Tamten bolid charakteryzował się bardzo powolną trajektorią i ruchem względem Ziemi (ok. 11 km/s), wyróżniającą względem innych zjawisk tego typu. Obiekt otrzymał oznaczenie DN160822_03.

Wyliczenia wskazały, że DN160822_03 z 95% prawdopodobieństwem został wcześniej przechwycony przez pole grawitacyjne Ziemi. Naukowcom udało się ustalić, że DN160822_03 nie był “kosmicznym śmieciem”, z uwagi na swoją trajektorię lotu przed wejściem do atmosfery.

Jak na razie nie jest lepiej znana populacja takich “mini księżyców”, choć wydaje się, że takie meteoroidy lub małe planetoidy dość często są przechwytywane przez naszą planetę. Publikacja z 2012 roku sugeruje, że w każdej chwili wokół Ziemi może krążyć przechwycony mały “drugi księżyc” o średnicy większej od 1 metra. Przeciętnie czasowo przechwycony satelita wykonuje 2,88 (±0,82) obiegu wokół Ziemi w czasie 286 (±18) dni.

(IOP)

Comments are closed.