Bezpośrednia detekcja pary wodnej na Europie

0

W atmosferze Europy – lodowego księżyca Jowisza – wykryto parę wodną.

Odkrycie pary wodnej w atmosferze Europy zawdzięczamy obserwatorium Kecka na Hawajach. Ten teleskop obserwował Europę od lutego 2016 do maja 2017. Łącznie wykonano 17 sesji obserwacyjnych. W 16 sesjach nie zanotowano pary wodnej, natomiast w jednej sesji obserwacyjnej zaobserwowano wyrzut pary wodnej. Tę detekcję zaobserwowano 26 kwietnia 2016.

Naukowcy wyliczyli, że podczas tego wyrzutu około 2000 ton pary wodnej dostało się do atmosfery Europy. Jest to mniejsza wartość niż to wcześniej szacowano. Jest zatem dość prawdopodobne, że wyrzuty materii ( w tym cząsteczek wody) następują stosunkowo rzadko na Europie i jedynie na dość małych miejscach.

Bezpośrednia obserwacja pary wodnej w atmosferze Europy / Credits – NASA Goddard

Na tę chwilę jest to najlepsze potwierdzenie obecności wody w stanie ciekłym we wnętrzu Europy. Na lepsze dowody trzeba będzie poczekać aż misja Europa Clipper przyjrzy się z bliska temu księżycowi.

Co ciekawe – pośrednią detekcję udało się odnaleźć w danych z sondy Galileo, krążącej wokół Jowisza w latach 1995 – 2003. Naukowcy uważają, że sonda przeleciała przez strumień materii wyrzuconej z Europy.

(NASA)

Comments are closed.