Zagadka marsjańskiego tlenu

1

Misja łazika MSL przyniosła jeszcze jedno zagadkowe odkrycie – zmienność zawartości tlenu w marsjańskiej atmosferze.

Łazik Mars Science Laboratory (MSL) „Curiosity” już ponad siedem lat bada wnętrze krateru Gale. Podczas jazdy po dnie tego krateru (oraz po wzgórzach w centralnej części Gale) łazik wykonał kilka ważnych pomiarów naukowych, poszerzając naszą wiedzę o dawnym Marsie.

Dzięki MSL dowiedzieliśmy się także więcej o aktualnych warunkach na Czerwonej Planecie. Jedną z nierozwiązanych zagadek jest zmienność zawartości metanu w marsjańskiej atmosferze – zgodnie z porami roku. Co ciekawe, czasem obserwowane są znacznie wyższe poziomy metanu. Aktualnie nie wyjaśniono jeszcze skąd pochodzi metan w marsjańskiej atmosferze – proste życie bakteryjne może być jedną z odpowiedzi.

Łazik MSL dostarczył właśnie kolejną zagadkę. Z danych z instrumentu Sample Analysis at Mars (SAM) wynika, że oprócz metanu zmienia się także zawartość tlenu w atmosferze Czerwonej Planety. Zmienność ma także charakter sezonowy – najwięcej tlenu zarejestrowano podczas lata, zaś najmniej – zimą. Różnica pomiędzy tymi porami roku jest rzędu 30%. Zaprezentowane przez NASA wyniki badań SAM pochodzą z lat 2012 (początek misji) do 2017.

Zmienna zawartość tlenu w marsjańskiej atmosferze - wyniki z instrumentu SAM / Credits - Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard
Zmienna zawartość tlenu w marsjańskiej atmosferze – wyniki z instrumentu SAM / Credits – Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard

“Coś” na Marsie produkuje i “konsumuje” tlen. Naukowcy w tej chwili nie są w stanie wyjaśnić tej zagadki, gdyż proponowane mechanizmy są znacznie wolniejsze od zaobserwowanych zmian. Przykładowo, promieniowanie słoneczne potrafiłoby obniżyć poziom tlenu w marsjańskiej atmosferze, ale w czasie rzędu przynajmniej 10 lat.

Zmienna zawartość tlenu oraz metanu w marsjańskiej atmosferze - wyniki z instrumentu SAM / Credits - Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard
Zmienna zawartość tlenu oraz metanu w marsjańskiej atmosferze – wyniki z instrumentu SAM / Credits – Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard

Naukowcy zastanawiają się, czy możliwa jest relacja zmienności metanu do zmienności tlenu. Co ciekawe, przynajmniej co jakiś czas wzrost zawartości metanu następuje równolegle ze wzrostem zawartości tlenu. Może to oznaczać, że podobne lub te same procesy na Czerwonej Planecie produkują zarówno tlen jak i metan. Aktualnie rozpatrywane są zarówno opcje nie-biologiczne jak i biologiczne.

Misja MSL jest komentowana w wątku na Polskim Forum Astronautycznym.

(PFA, NASA)

Jeden komentarz

  1. zapewne metanowy lód którego jest tam dużo sublimuje w skutek większego nasłonecznienia – czyli właśnie wiosną i latem…