Początek Rady Ministerialnej ESA

1

Dziś rozpoczyna się Rada Ministerialna państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to organizacja umożliwiająca wspólne rozwijanie technologii kosmicznych i aplikacji satelitarnych dla zastosowań naziemnych. ESA od 1974 roku realizuje także szereg misji kosmicznych poza bezpośrednim otoczeniem naszej planety. W tej chwili w skład agencji wchodzą dwadzieścia dwa państwa członkowskie. Polska jest dwudziestym pełnoprawnym członkiem od 19 listopada 2012 roku. Po naszym kraju do ESA dołączyły jeszcze Węgry i Estonia.

Finansowanie ESA pochodzi ze składek państw członkowskich. Co kilka lat wysocy przedstawiciele rządów poszczególnych państw spotykają się na Radach Ministerialnych ESA. To właśnie na nich podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju agencji kosmicznej. Cztery ostatnie spotkania, w których także udział wzięła Polska, odbyły się w 2012, w 2014 roku, w 2016 roku oraz (wydarzenie “pośrednie”) w 2018 roku.

Dziś (27 listopada 2019) rozpoczyna się Rada Ministerialna ESA. Agencja nazywa tę Radę “Space 19+”. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, w tym także uczestniczy Polska.

Przed tą Radą pojawiło się sporo materiałów ESA, opisujących stan europejskiego sektora kosmicznego oraz możliwe kierunki rozwoju. Jednym z ciekawych tematów, który zostanie poruszony w tym roku to udział Europy w programie powrotu na Księżyc – Artemis.

Aktualnie ESA dostarcza moduł serwisowy dla kapsuły MCPV Orion. W przyszłości możliwe jest dołączenie europejskich modułów do stacji LOP-G. ESA ponadto realizuje inicjatywy i konkursy związane z eksploracją Księżyca.

MPCV Orion z europejskim modułem serwisowym ESM, wizualizacja / Credits: ESA/D. Ducros
MPCV Orion z europejskim modułem serwisowym ESM, wizualizacja / Credits: ESA/D. Ducros

Nie zapadła jednak jeszcze decyzja, czy Europejczyk (lub Europejka!) stanie na Księżycu. Ten temat z pewnością zostanie poruszony na tegorocznej Radzie Ministerialnej. Z dostępnych informacji wynika, że istnieje pewne zainteresowanie, by ESA zaproponowała NASA włączenie Europejczyka do jednej z pierwszych misji załogowych na Srebrny Glob – być może już podczas Artemis-3.

Rady Ministerialne ESA są znane z… nocnych negocjacji pomiędzy poszczególnymi państwami. Te negocjacje następują pomiędzy pierwszym a drugim dniem spotkania. Czy w tym roku dojdzie podczas tych nocnych negocjacji do akceptacji przyszłego kierunku rozwoju ESA?

Jedno z nagrań związanych z Radą Ministerialną ESA 2019 / Credits – European Space Agency, ESA

(Tw, inf. wł, BCA, PFA)

1 komentarz

  1. Gwałtownie zwiększająca się ilość satelitów powoduje że trzeba z ważnymi przedsięwzięciami naukowymi uciekać z Ziemi. Trzeba pomyśleć o założeniu stałego obserwatorium pod orbitą, wraz zapleczem a to związane jest ze stałą bazą ( z grawitacją, sztuczną, lub choćby księżycową), laboratoriami, a także zapleczem produkcyjnym. Nie można poprzestawać na starym modelu że będziemy wysyłać z ziemi satelity. Trzeba pomyśleć o szybko wprowadzonych kolejnych etapach.